Deltagarna i dagens enduroklassiker Gotland Grand National sätts som vanligt på hårda prov. Hårda vindar, hala kalkstenar – och inte minst lervälling och åter lervälling som motorcykelförarna måste forcera på den blöta banan.

Drygt 3 000 förare tävlar på Tofta skjutfält utanför Visby. Motionärerna inledde tretimmarstävlingen på den 22 kilometer långa varvbanan på morgonen, medan elitklassen började klockan 12.30.