Fakta: Reformförslagen

Här är några av de förslag till reformer som kan röstas igenom vid extrakongressen:

a) Fifas 24 personer stora exekutivkommitté avskaffas och ersätts av en 36 personer stor Fifa-församling och generalsekretariat, så man särskiljer på Fifas politiska funktioner och dess dag-för-dag-jobb.

b) Den nya församlingen ansvarar för Fifas strategiska inriktning.

c) Det nya generalsekretariatet, som fylls med utbildade anställda, tar hand om allt operativt och kommersiellt gällande den strategin.

d) Den nya ordföranden får mer av en "ambassadörsroll".

e) Ordförandens lön är offentlig.

f) Ingen får ha en hög post i mer än tre perioder av fyra år.

g) Fifa ska fokusera på att få upp antalet kvinnor på ledande positioner. Minst sex kvinnor ska in i Fifa-församlingen, en från varje världsdel.

Att Fifa-kontroversen i mångt och mycket handlar om gubbar som håller gubbar om ryggen är ingen hemlighet.

Nu hoppas Susanne Erlandsson, ledamot i Riksidrottsstyrelsen och mångårig före detta vice ordförande i det svenska fotbollsförbundet, att Fifa-valet blir ett stort steg mot ett nytt tidevarv, om inte annat för damfotbollens skull.

– Damfotboll har inte samma status i alla världsdelar, även om mycket har hänt under åren. Det är en lång väg att gå från ord till handling. Tyvärr sitter det mycket i attityd och värderingar. Vi har kommit långt i Europa, vi är till exempel de enda som har ett Champions League för damer. Men kulturen som finns i världen är att det är manliga normer, och det gäller speciellt i andra områden än Europa, säger Erlandsson.

Hoppas på Infantino

TT: Vilken av alla kandidater tycker du är mest lämplig att leda Fifa och ser till damfotbollens bästa?

– Infantino. Om man jämför med de andra kandidaterna så är det han jag tycker har bäst bild hur man ska utveckla fotbollen. Inte bara damfotbollen, utan all fotboll.

– Det speciella med fotbollen är ju att vi har 209 medlemsförbund och 209 röster. Små länder som knappt hört talas om damfotboll har lika mycket att säga till om som Sverige, Tyskland eller USA, där damfotbollen är viktig. Men vi kan ju inte sluta kämpa för det, då händer ju ingenting.

Fokus på plan

TT: Känns det som att det tas steg framåt i vart fall?

– Vi har kommit en bit. Men det är inte alltid lätt för en kvinna att göra sig hörd. Det viktigaste just nu är ändå att synen på fotbollen generellt måste ändras. Fotbollen mår inte bra av alla sådana här affärer, vi vill ha fokus på det som händer på planen.