Fakta: Idrott för idrott

Så här ser det ut i idrottsföreningars styrelser i de olika sporterna, enligt studien:

00#0000000Idrottandel kvinnor, i procent

Fotboll 31

Golf 32

Skidor 35

Simidrott 47

Tennis 26

Innebandy 36

Gymnastik 68

Friidrott 38

Ridsport 80

Korpen 45

Totalt, alla idrotter 37

Källa: DN

Det visar en studie från Centrum för idrottsforskning om "hur idrottsrörelsen bidrar till demokratisk fostran", som gjorts på uppdrag av regeringen, skriver Dagens Nyheter. 6 325 föreningar svarade på en enkät som gått ut till samtliga lokala föreningar knutna till Riksidrottsförbundet, och bland dem fanns samtliga av RF:s idrotter representerade.

Enligt enkäten är 63 procent av styrelsemedlemmarna män. På ordförandeposten är 76 procent män.

– Jag är besviken, säger Björn Eriksson, RF-ordförande, till DN.

– Vi har ett program som säger att vi ska komma till 60–40 2017, då går det inte att säga att 76 procent är män.

I åtta av tio fall har styrelsemedlemmarna erfarenhet från andra typer av styrelseuppdrag, enligt enkäten. Lejonparten är över 40 år.

– Vår studie visar att man lär sig mycket om föreningsdemokrati av att delta i styrelsearbetet och i en förenings demokratiska processer. Men eftersom få är med, och eftersom just dessa personer ofta redan har föreningsvana, så måste man nog tona ned förväntningarna på idrotten som en bred demokratiskola, säger utredare Johan R Norberg på Centrum för idrottsforskning till tidningen.

Studien lämnas till regeringen i veckan.