Åklagaren har utlovat ny bevisning till den rättegång om matchfixning som inletts i Hovrätten över Skåne och Blekinge. Utfallet i Kristianstad tingsrätt blev en besvikelse för åklagarsidan. Trots att en spelare trädde fram som nyckelvittne och gav en detaljerad berättelse om tre matcher för en division 1-klubb i södra Sverige 2013-2014 friades samtliga sex åtalade. Det handlar om två män som utpekats som matchfixare och fyra tidigare fotbollsspelare i klubben. I tingsrätten nekade alla de åtalade utom nyckelvittnet och domstolen ansåg att stödbevisningen mestadels var "av indicietyp och tämligen svag". Rättegången i hovrätten beräknas pågå totalt tre dagar.