– Vi avråder gravida och de som tänker bli gravida att åka.

Per Andersson, Sveriges olympiska kommittés (SOK) läkare, om rekommendationerna de ger till de svenska idrottarna som ska tävla vid sommar-OS i Brasilien.

Fakta: Zikaviruset

Zikaviruset upptäcktes för första gången 1947 hos apor i Zikaskogen i Uganda. Sedan dess har viruset spridit sig i Afrika och Asien där det, så vitt man vet, inte orsakat några större besvär.

År 2007 orsakade dock viruset ett mer allvarligt utbrott på Yapöarna i Stilla Havet. På det följde utbrott i Nya Kaledonien och Franska Polynesien, även de i Stilla Havet. Först 2013, tror forskarna, kom viruset till Brasilien där det spridit sig explosionsartat. I dag har ett flertal länder i Syd- och Mellanamerika en inhemsk smittspridning av zika.

Forskarna vet inte varför viruset plötsligt blivit så farligt. De genetiska kartläggningar som genomförts har inte visat på några större genetiska skillnader mellan de virus som finns i Asien och Sydamerika.

Nyligen kom de första experimentella bevisen för att zikaviruset orsakar fosterskador.

Viruset sprids framför allt av myggarten Aedis aegypti, men även Aedes albopictus har pekats ut som möjlig smittbärare. Den senare finns ända upp till New England i nordöstra USA.

Källa: Nature

Viruset sprids av myggor och Världshälsoorganisationen (WHO) uppmanar därför Riobesökarna att smörja in sig med myggmedel och bära så täckande kläder som möjligt. Även folktäta områden i städer samt byar utan tillgång till kranvatten bör undvikas.

– Vi avråder gravida och de som tänker bli gravida att åka. Sedan kommer vi också att förse de aktiva med myggstift och med information om kläder, säger Sveriges olympiska kommittés (SOK) läkare Per Andersson.

Han vet inte om någon av de svenska idrottarna är gravid eller planerar att bli det – men säger sig överlag inte vara orolig för deras hälsa i Brasilien.

– Just nu känner vi ingen oro för våra aktiva om de förhåller sig till rekommendationerna, säger Per Andersson.

– Det är naturligtvis så att det fortfarande finns frågetecken, och det är därför vi följer förloppet. Därför väljer vi att vara öppna för att rekommendationerna kan ändras.

Zikavirusets ankomst till Sydamerika uppmärksammades för första gången för drygt ett år sedan. Sedan dess har smittan spridit sig explosionsartat. Inte minst i Brasilien.