Så tycker svenska folket om klubbarnas ansvar

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 30 september - 1 oktober 2015 har sammanlagt 1008 intervjuer genomförts med män och kvinnor i åldern 18-74 år via YouGov Sveriges internetpanel. Urvalet är representativt för kön, ålder och geografi.


Anser du att fotbollsklubben är ansvarig för sina supporters agerande i samband med allsvenska fotbollsmatcher?

• Ja, helt och hållet: 23%

• Ja, delvis: 54%

• Nej: 18%

• Vet inte: 5%


Vilket ekonomiskt ansvar i samband med match anser du att föreningen/klubben som arrangerar matchen ska ha för kostnader kopplade till samhällsfunktioner (t ex polisbevakning, sjukvård, brandkår) samt skadegörelse?

• Föreningen/klubben som arrangerar matchen ska ensam stå för kostnaderna: 24%

• Föreningen/klubben som arrangerar matchen ska tillsammans med motståndarlaget stå för kostnaderna: 44%

• Föreningen/klubben som arrangerar matchen ska tillsammans med staten stå för kostnaderna: 14%

• Staten ska ensam stå för kostnaderna: 4%

• Annat: 2%

• Vet inte: 13%


Vilken är din inställning till att gå på allsvensk fotbollsmatch för egen del när det gäller trygghet? Jag känner mig/skulle känna mig…

• Mycket otrygg: 14%

• Ganska otrygg: 19%

• Varken trygg eller otrygg: 22%

• Ganska trygg: 21%

• Mycket trygg: 9%

• Vet inte: 15%

Debatten om supporterkultur, läktarvåld och skadegörelse i samband med allsvenska fotbollsmatcher blossade upp på nytt efter förra helgens derby mellan AIK och Hammarby där AIK-supportrar ropade ”Låt han dö” när en Hammarbyspelare låg medvetslös på plan och omhändertogs av ambulanspersonal.

Med anledning av händelsen har Yougov genomfört en undersökning för att ta reda på vilket ansvar svenska folket tycker att de allsvenska fotbollsklubbarna har för sina supporters agerande i samband med matcherna. Hela 76 procent av de tillfrågade anser att fotbollsklubben är helt eller delvis ansvarig.

– Ur ett rättsligt perspektiv har vi ansvar för det som händer i samband med den offentliga tillställningen, i vårt fall det som händer inne på arenan i samband med match. Klubbarna, arenaägarna och polisen har de senaste 10 åren utvecklat ett samarbete som fått till följd att antalet ordningsstörningar inne på arenorna har minskat drastiskt. Fotbollsklubbarna har lagt ner stora resurser för att få till den här positiva utvecklingen. Ur det perspektivet tar vi verkligen vårt ansvar, säger Hammarbys VD Henrik Kindlund.


►LÄS MER: Broderns rörande text: "Klacken önskar vår älskade Erik död"

Pyroteknik är något som har orsakat flera långa matchavbrott och böter för klubbarna. På det området är det dock svårt att komma längre inom ramarna för dagens lagstiftning gällande visitation, straffskala och kameraövervakning, menar Henrik Kindlund.

Enligt Yougov-undersökningen tycker 44 procent att klubbarna bär ekonomiskt ansvar för händelser som sker utanför arenan i samband med matcher. Men det håller inte Henrik Kindlund med om.

– Rent rättsligt har vi varken ansvar eller befogenheter i det offentliga rummet. Däremot samarbetar vi med polisen och SL för att skapa så bra lösningar som möjligt, säger han.

– Vi tar ansvar och vi lägger väldigt mycket tid och pengar på att skapa en så bra miljö som möjligt. Att klubbarna sen har såväl grupperingar som enskilda individer som väljer att begå brott eller bete sig illa är något som vi tar fullständigt avstånd från. Någonstans måste dock individen avkrävas ett ansvar för sitt beteende.

Metro har sökt AIK:s VD Mikael Ahlerup för en kommentar.

►LÄS MER: Vi måste stoppa våldet mot biobesökare