De tjänar mycket pengar, men verkar inte lägga dem på att betala tandläkarräkningar. Närmare 40 procent av de professionella fotbollsspelarna i Storbritannien har problem med karies, visar en ny studie. Därmed är deras tandhälsa sämre än hos andra britter i samma ålder.

I vissa fall är problemen så allvarliga att prestationen på planen påverkas.

Nära hälften av spelarna i studien, som publiceras i British Journal of Sports Medicine, uppger att tandhälsan oroar dem och en femtedel att det påverkar livskvaliteten.

– De flesta verkar medvetna om problemen, men av olika anledningar väljer de att inte söka vård, säger forskaren Ian Needleman, som är ansvarig för studien.

187 spelare från åtta klubbar i England och Wales har undersökts av läkare och tandläkare.