Fakta: Samordnarens synpunkter i korthet

+ Parterna bör hålla fast vid den nationella strategin som grund för samverkan.

+ Samsyn polis, bandy, hockey ger en god grund för fortsatt gemensamt arbete.

+ Avvikelser i synsätt motiverar samverkan i särskild ordning mellan fotbollen och polisen.

+ Arbetet med evenemangssäkerhet har verktyg.

+ Arbetet med den grova brottsligheten bör ske inom ramen för regeringens brottsförebyggande initiativ.

+ Riksidrottsförbundet kan bli betydelsefull part.

+ Viktigt att öka kunskap och förståelse om konstruktiva och destruktiva normer i supportermiljöernas subkulturer.

+ Viktigt med fokusskifte från repression och negativ kultur till konstruktivt förebyggande arbete och positiv kultur.

+ Inte motiverat med fortsatt nationell samordnare just nu.

Källa: Regeringskansliet.

Agneta Blom har haft i uppdrag att stödja alla inblandade parter i arbetet med att genomföra den nationella strategin som antogs i juni 2014. Hennes slutsatser är att parterna nu har alla verktyg för att själva ta ansvaret för arbetet.

– Det är helt naturligt att följa den rekommendationen. Tiden är mogen för aktörerna att föra arbetet vidare, säger idrottsminister Gabriel Wikström i en kommentar.

Utredaren konstaterar dock att arbetet med att skapa samverkan kring åtgärder mot pyroteknik vid fotbollsevenemang helt stagnerat.

Beklagligt

Intresseföreningen Svensk Elitfotboll var besviken över resultatet.

"Det är beklagligt att rapporten inte speglar de stora framsteg som skett under de senaste åren i samarbetet mellan fotbollen och polis/myndigheter. Säsongen 2015 innehöll 480 evenemang med publikrekord, sjunkande brottsstatistik, lägre polisuttag och en härlig slutstrid i allsvenskan. Vi ser fram mot att fortsätta den trenden 2016", skriver ordföranden Lars-Christer Olsson i ett pressmeddelande.

RF-ordföranden Björn Eriksson håller med.

– Fotbollen har hunnit längre än man kan skymta i utredningen, de får sig en del slängar. Men jag tycker man måste ha i åtanke att det tar längre tid att flytta fram positionerna i en större sport, med mycket publik och stora arenor, säger Eriksson.

Besviken

TT: Hur nöjd är du med vad som har hänt sedan du själv blev regeringens samordnare för idrottsrelaterat våld 2011?

– De första 1,5 åren var jag besviken, för det hände inget. Men sedan dess har det gått framåt med både maskeringsförbudet och tillträdesförbudet. Som jag ser det har vi nu tre typer av brottslighet att hantera på riksidrottsförbundsnivå: Matchfixning, dopning samt våld och hot. Resten får specialidrottsförbunden sköta själva, därför tycker jag att det är rätt att avskaffa samordnaren.

TT: Tycker inte egentligen alla parter samma sak, alla vill väl ha en positiv supporterkultur?

– Jo, alla är väldigt överens om att vi ska åka bil, om jag får använda en liknelse. Men vi kanske inte är överens om vi ska köra till Mariestad eller Södertälje.