Än är det dock inte kört för den traditionella säsongsöppningen i Härjedalen. Dessutom finns det alternativ till de längre loppen över 10 respektive 15 kilometer.

– Vi sprutade lite snö i oktober som ligger i högar och får vi en bra kall natt så kan vi spruta snö för stadion och sprintbanorna. Och två nätter räcker för snö till elljuspåret, säger Magnus Myhr.

– Ordinarie banan är fem kilometer. Men vi kan göra som 2011 och köra en tvåkilometersslinga och ändra distanserna till fem och tio kilometer i stället.

För norska premiären i Beitostølen veckan före ser det ännu tuffare ut.

– Det ser dessvärre icke ljust ut, säger Erik Østli i organisationskommittén till NRK.

– Det är inte kallt nog för att producera snö med den utrustning vi har.

Man hämtar nu mattor från Geilo som ska täcka och isolera den lilla snö man har.

Senaste gången som det blev inställt i Beitostølen var 2011.