Stockholm

Explosion vid galleria i Stockholm

EVELINA PÅLSSON OCH ÅSA LARSSON