I går gick överklagande­tiden till Nya Slussen ut. 650 överklaganden beräknas ha inkommit. De allra flesta hamnar kanske i papperskorgen. De har nämligen skickats till fel instans.

– De som tror att vi ska kunna göra en laglighetsprövning kommer att bli besvikna. Beslut som inte är överklagbara hos oss måste vi avvisa, säger en anställd på Förvaltningsrätten, som i går erhållit omkring 400 överklaganden. 
 
Det är ombyggnadsmotståndarna själva som spritt felaktiga uppgifter på nätet om var man ska överklaga. Rätt instans är Länsstyrelsen via stadsbyggnadsnämnden. Runt 250 överklaganden har hittat dit.
– Jag har tagit kontakt med en advokat om detta. Förvaltningsrätten kan inte på förhand säga att detta är felaktigt utan prövning, påpekar oppositionsborgarrådet Tomas Rudin (S). 
 
Han kallade till presskonferens i går för att redovisa 18 sakägares huvudinvändningar. Det var en upprepning av tidigare kritik mot ombyggnaden.
– För att rätta till det här måste man göra en ny detaljplan. Gör om, gör rätt. Med så många tunga invändningar kommer förslaget inte att kunna genomföras. Man har fördröjt allt i onödan genom att inte lyssna på oppositionen, säger Tomas Rudin.
 
Nästa vecka ska planerna på den nya bussterminalen i Katarinaberget presenteras. 
– Faller det förslaget faller hela processen.