Från 1 690 sittplatser till 960 per timme

• 50-talståg. Lidingöbanans 50-talståg som i dag trafikerar spårvägen erbjuder 864 platser per timme med gällande tiominuters trafik.

• 1 690 platser. Hade de gått med femminuterstrafik (vilket är SL:s plan för den upprustade Lidingöbanan) skulle de innebära 1 690 sittplatser per timme.

• 960 platser. Lidingöbanans nya tåg erbjuder 960 sittplatser per timme (med femminuterstrafik). Det är en minskning med 44 procent.

• Belastning. Bedömningar av resandet utmed Lidingöbanan för år 2030 uppgår till 2 365 resenärer i den mest belastade timmen på morgonen.  

• Inköp. Tågen är 40 meter långa och av CAS-modell, tillverkade i Spanien. SL har option på ett hundratal tåg av modellen. Om och när alla köps in är dock oklart.

Källa: Göran Tégner (FP), Lidingö kommun

SL köper in nya tåg till Lidingöbanan som ska rustas upp med start nästa sommar. Antal sittplatser kommer dock att decimeras med 44 procent enligt Göran Tegnér (FP), vice ordförande i trafiknämnden i Lidingö kommun.

– De nya tågen har bara en vagn och 80 sittplatser vilket innebär 960 sittande per timme och riktning. Enligt mina beräkningar riskerar därför 59 procent av resenärerna att få stå i framtiden. Det är helt oacceptabelt och något vi påpekat  i varje utlåtande i ärendet. Det är skandal att SL
inte lyssnar på oss Lidingöbor.

Nyheten om färre sittplatser oroar även Lidingöborna som redan i dag får trängas i vagnarna.

– Det är redan mycket trångt i rusningstid och folk får stå upp i gångarna, berättar Ellen Wändahl och får medhåll utav Nikolaus Hansson.

– Det gäller inte bara under rusningstid. Det är fullt på tågen även under andra timmar på dagen. Vi behöver större tåg.

SL bekräftar att de nya tåg som köpts in till Lidingöbanan har färre sittplatser än dagens tåg.

– Enligt våra beräkningar kommer de dock vara tillräckliga. Dessutom ökar vi antal avgångar i takt med att regionen växer, säger Jesper Pettersson, presstalesman på SL.