Utbyggnaden av blå linjen

• Klubbat. I vintras beslutades Stockholms läns landsting, Stockholms stad samt
Nacka och Värmdö kommun gemensamt om att påbörja
en förstudie av utbygg-
naden av tunnelbanans blå linje. 

• Sträckningen. En möjlig sträckningen är: Kungsträdgården, östra Södermalm, Hammarby sjöstad, Sickla, Järla sjö och Nacka.  

• Pris. Kostnaden för den nya tunnelbanan har uppskattats till mellan 11 och 16,5 miljarder kronor. 

• Tidsplan. Förstudie beräknas vara klar nästa år och därefter kan byggnationen ta mellan 15 till 20 år.

Just nu utreds hur förlängning av tunnelbanans blå linje från Kunsträdgården till Nacka ska utformas. I går gick finansborgarråd Sten Nordin (M) och ytterstadsborgarråd Joakim Larsson (M) ut i medierna och utlovade 100 000 nya bostäder i Stockholms stad – om den utbyggda blå linjen förbinds med Gullmarsplan. 

– Det skapar en förbindelse som i sin tur gör att vi har möjlighet att längs den gröna linjen och i söderort kunna spekulera i bortåt 100 000 bostäder, säger Joakim Larsson. 

Han pekar på planer för drygt 4 000 nya bostäder på Södermalm. Men mer precisa besked om var de resterande 96 000 bostäderna ska kunna byggas har han inte.    

– Längst tunnelbanelinjerna så har vi i dag ett kapacitetstak som måste utökas, kopplar vi på den här linjen, då avlastar vi gröna linjen på ett sådant sätt att vi har möjlighet att bygga så här många bostäder, säger Joakim Larsson. 

Tomas Rudin (S), oppositionsborgarråd i Stockholms stad, menar att det är klokt att binda samman trafikslag men att 100 000 nya bostäder inte är realistiskt i det här fallet.

– Moderaterna har förstått att infrastruktur ger möjlighet till ökad bostadsplanering och det är väl gott nog så, men just den här lilla snutten som de gått in på nu, det räcker inte, säger han.  

Ett krav för regeringens medfinansiering i tunnelbaneutbyggnaden är att de berörda kommunerna lovar att tillsammans bygga 40 000 nya bostäder. I Nacka och Sundbyberg finns konkreta planer för drygt 26 000. Pehr Granfalk, (M) kommunstyrelsens ordförande i Solna, pekar på behovet av andra infrastrukturlösningar, som tunnelbana till nya Hagastaden.