Sven-Harry Karlsson, 80, är för de flesta känd som byggmästare och konstsamlare. I fjol öppnades Sven-Harrys Konstmuseum och restaurang i det gyllene sexvåningshuset i Vasaparken som han låtit uppföra. På tisdag startar han en ny verksamhet – ett soppkök för hemlösa.

– Jag vill göra en insats. Så här pass stor hemlöshet kan inte accepteras i ett civiliserat samhälle, och om politikerna inte agerar så får ju någon privat göra det, säger Sven-Harry Karlsson.

Sven-Harry försökte först få Stockholms stad att ge bidrag till verksamheten, men beskedet blev att det är emot lagen att ge pengar till företag. Därför har han startat en ideell förening för att kunna söka medel från staden i framtiden. Nu är soppköket ett samarbete med Gustaf Vasa församling.

– Det är fem företag som finansierar det här, men tanken är att ta in fler. Ju fler sponsorer, desto fler kan vi servera. Nu kommer vi först att testa det här i fem veckor. 

Vad tror du att de som besöker konsthallen och restaurangen tycker om att det blir ett soppkök också?
– Det har inte de med att göra. Dessutom är ju soppköket öppet på morgnarna, medan restaurangen inte öppnar förrän halv tolv. Så det ska nog inte kollidera med varandra, säger Sven-Harry.