Fakta: Vanligaste idrottsskadorna

Kontusion (blåmärke): 30 procent.

Fraktur: 29 procent.

Distorsion (vrickning/stukning): 19 procent.

Sen- och eller muskelskada: 5 procent.

Öppet sår: 5 procent.

Hjärnskakning: 4 procent.

Luxation (urledvridning): 4 procent.

Ingen skada specificerad: 2 procent.

Anna och ospecificerad skada: 2 procent.

Källa: Socialstyrelsen

Beslutet kommer efter att föräldrar dragit bland annat det amerikanska fotbollsförbundet inför rätta, rapporterar New York Times. Enligt stämningen drabbades 50 000 fotbollsspelande highschoolelever av hjärnskakningar under 2010.

I en gemensam överenskommelse mellan parterna är det nu slut med nickandet för de tre miljoner barn under tio år som spelar i ungdomslag kopplade till US Youth Soccer. För barn upp till 13 år kommer nickningsträningen att reduceras.

Skepsis i Sverige

Yelverton Tegner, leg. läkare och hjärnskakningsexpert, vill inte dra allt för långtgående slutsatser innan han granskat de uppgifter som presenterats i stämningen. Antalet hjärnskakningar har enligt honom ökat bland ungdomar i Sverige, men frågan är hur många som kan kopplas till just nickningar.

– Bollen slås hårdare, och då ökar riskerna för skador på skallen. Men enligt de undersökningar jag tagit del av har de flesta hjärnskakningar inträffat vid kollisioner mellan spelare, med målburen, eller vid fall och sådana saker. Relativt få har orsakats av nickande, säger han till TT.

Saknas forskning

De båda experter TT talat med känner inte till några studier som visat att nickningar är farligt.

– Det har varit diskussioner kring om själva nickningen skulle kunna ge hjärnskador. Men det har man inte kunnat visa, säger Magnus Forsblad, Medicinska kommitténs ordförande, Svenska Fotbollförbundet.

Men både experter och förbund kommer att följa utvecklingen.

– Man kan inte utesluta liknande beslut i Sverige om det skulle visa sig att det faktiskt är farligt för barn att nicka. Men innan vi gör det måste vi veta vad som ligger bakom, säger Tegner.