Arbetarbladet skriver att personen som skrivit förslaget tycker att det inte går att acceptera att musik spelas från ett tiotal bilar från tidig eftermiddag till tidig morgon.

Personen menar att ett fåtal medborgare "roffar" åt sig makten att störa andra.

Personen föreslår ett förbud mot att spela hög musik från bilar i stadens centrum mellan klockan 22.00 på kvällen och 08.00 på morgonen.