Framstående kvinnor har genom historien fått stå i skuggan av sina manliga motsvarigheter. Nu ska det bli ändring på det. Forskare på Göteborgs universitet ska bygga upp ett digitalt kvinnobiografiskt lexikon, tänkt att lyfta fram bortglömda svenska kvinnliga konstnärer, filosofer, vetenskapsmän, politiker och författare.

"I befintliga lexikon missgynnas kvinnor, bland annat på grund av rådande könsnormer i urvalskriterierna, men också för att ojämlika villkor gjort att männen haft större utrymme att genomföra handlingar som gjort officiella avtryck i samhället", säger Maria Sjöberg, professor i historia och en av projektledarna, i ett pressmeddelande.

De kommande två åren ska en grupp bestående av historiker och litteraturvetare ta fram de namn som ska ges plats i lexikonet "Svenska kvinnor on-line, från medeltid till nutid". Tanken är sedan att det ska göras tillgängligt gratis på webben, på svenska och engelska.