Från och med den 1 maj 2014 ska uppsägningstiden vara max en månad. Och mobiler som är låsta till en viss operatör måste låsas upp gratis. Så står det i regeringens lagförslag som nu ligger hos Lagrådet.
– Om det blir som förslaget antyder så är det en klar förbättring för konsumenterna. Dock kan vi säga att Konsumentverket sedan en lång tid tillbaka verkar för kortare bindningstider också, säger Cecilia Tisell, ställföreträdande konsumentombudsman på Konsumentverket.

► LÄS MER: Konsumentverket kräver kortare bindningstider

Anledningen till lagändringen är att det ska bli lättare för svenska kunder att byta abonnemang. Än så länge håller de flesta operatörer sig avvaktande till förslaget.
– Vad gäller regeringens förslag är detta än så länge just bara ett förslag. Om det blir lag kommer vi naturligtvis att anpassa våra erbjudanden, säger Alexandra Carlsson, pressansvarig på Telenor.

Några som redan anpassat sig är Comviq som tog bort uppsägningstiden helt under våren.
– Vi har fått ett enormt gensvar. Faktum är att färre kunder valt att lämna oss sedan vi införde det, säger Magnus Larsson, chef för Comviq i Sverige, till Metro.
– Hela den här branschen har valt att krångla till det med långa uppsägningstider. Jag tror att det varit en frisk fläkt att en operatör valt att ställa sig utanför det.

Den nya lagen kommer inte att gälla retroaktivt, och för abonnemang som tecknas före den 1 maj 2014 är det den avtalade uppsägningstiden som gäller, om inte operatörerna säger något annat. Lagförslaget gäller alla elektroniska kommunikationstjänster vilket innebär även bredbands- och tv-abonnemang.

► LÄS MER: Dyrare mobiler om bindningstiden kortas

Så säger mobiloperatörerna

Telenor: – Generellt sett  är vi ju förstås positiva till förändringar som ökar kundnöjdheten, därför har vi under de senaste åren själva infört en rad förändringar för att öka flexibiliteten för våra kunder.  Vi har exempelvis infört möjligheten att byta abonnemang helt kostnadsfritt under bindningstiden och även möjligheten att pausa sitt abonnemang, säger Alexandra Carlsson, pressansvarig på Telenor.

Tre: – Vi har egentligen ingen åsikt om själva förslaget. Vi rättar oss efter de lagar som finns, säger Erik Hörnfeldt, presschef på Tre.
Kommer ni att ändra avtalen före den 1 maj?
– Jag vet inte, men vi kommer definitivt att förändra dem när den nya lagen träder i kraft.

Tele2: – För oss är det här ingen dramatik, vi kommer naturligtvis att rätta oss efter eventuellt lag. Vi kommer nu att titta på vad det här innebär för vår nuvarande produktportfölj, säger Malin Livhage, presschef på Tele2.

Comviq: – Vi är absolut positivt inställda. Det handlar om att det ska bli bättre för kunden. Långa uppsägningstider är inget som kunden tjänar på, säger Magnus Larsson, chef för Comviq i Sverige.