Fakta: Bronsåldern

Bronsåldern började i sydvästra Asien och medelhavsområdet för lite mer än 5 000 år sedan och varade där i ungefär 2 000 år. I Norden började bronsåldern för cirka 3 800 år sedan och varade i cirka 1 300 år, det vill säga ungefär från cirka 1800 före Kristus till cirka 500 före Kristus. Bronsåldern börjar vid olika tidpunkter på olika platser beroende på när bronset började användas i området.

Det är den period i forntiden som kommer efter stenåldern. Den kallas så därför att man började tillverka verktyg, vapen, smycken och annat av brons. Brons är en blandning av koppar och andra metaller, oftast tenn.

Källa: NE

– Men blir euforisk. Det är nästan så man står och hoppar jämfota, säger Peter Fischer, senior professor i antikens kultur- och samhällsliv, som leder expeditionens utgrävningar.

Fynden, som är drygt 3 000 år gamla, påträffades i en grav som enligt Peter Fischer sannolikt är en familjegrav för åtta barn och nio vuxna. Föremålen, som inte får lämna Cypern, bearbetas just nu och kommer sedan att ställas ut på museum i Nicosia eller Larnaca. För att hindra utomstående att ta sig in på utgrävningsområdet har vakter fått i uppdrag att hålla extra tillsyn.

"Går inte att värdera"

– Det går inte att värdera de här sakarna i pengar. Skulle guldföremålen av någon anledning hamna på en illegal marknad handlar det om enorma summor. Så det vill jag inte ens spekulera i, säger Peter Fischer.

Han har begärt tillstånd att få ta ut delar av gravfynden från ön för att kunna genomföra bland annat undersökningar av de tänder som hittats.

– Vi vill bland annat titta på släktskapet mellan de som fanns i graven och också kunna se om det handlar om personer som emigrerat till Cypern eller tillhört lokalbefolkningen.

En del keramikkrukor med motiv i form av bland annat stridsvagnar dragna av hästar, vackert klädda kvinnor, fiskar och religiösa symboler ska också undersökas för att utreda deras exakta ursprung.

Fann 83 gropar

– Inte bara om de är från Grekland, Kreta eller nuvarande Turkiet utan också från vilken plats i länderna, säger Peter Fischer.

I år var sjunde sommaren som Peter Fischer ledde expeditionen på Cypern. Innan utgrävningarna hade man med hjälp av georadar scannat igenom det aktuella området och hittat 83 "gropar" som kan vara brunnar, offergropar eller gravar. Nästa år ska utgrävningarna fortsätta i samma område.

– Normalt begravde man de döda inom bosättningen vid den här tiden. Ofta under golven i husen. Att påträffa ett gravfält utanför bosättningen är en arkeologisk sensation, säger Peter Fischer.