Reglerna om förhandsgranskning av nya tjänster inom public service infördes 2011 och är till för att motverka den konkurrenspåverkan som kan uppstå när SVT och Sveriges Radio lanseras tjänster som liknar dem som drivs av privata aktörer.

Facit efter snart fem år av förhandsgranskning blir att exakt noll nya tjänster har prövats. Det fastslås i en utredning som Tidningsutgivarna (TU) har beställt av konsultfirman Copenhagen Economics.

Kräver rätt att pröva

Inom det rådande systemet är det public serviceföretagen som själva ska anmäla nya tjänster för granskning. En slutsats av undersökningen är att externa aktörer, alltså mediehus som producerar tjänster som SVT och Sveriges Radio konkurrerar med, borde ges rätt att kräva att tjänsterna prövas innan de lanseras.

– Vi kommer att se till att rapporten kommer såväl kulturutskottet som kulturdepartementet till del. Vi hoppas uppnå att man inför en initiativrätt för parter som upplever tjänsterna som en störning. Det är en märklig ordning att bidragstagaren själv ska anmäla sina tjänster, säger Jeanette Gustafsdotter, vd för Tidningsutgivarna.

SVT slår ifrån sig

SVT:s strategichef Jimmy Ahlstrand tillbakavisar TU krav på nya regler:

– Granskningsnämnden gör en efterkontroll och hittills har de inte ansett att vi har lanserat någonting som borde ha anmälts för förhandsgranskning, säger han.

Jeanette Gustafsdotter är tydlig med att TU inte har någonting emot ett starkt public service, men att alla skulle vinna på en tydlig praxis runt utformningen av nya tjänster.

– Public service måste finnas och de gör ett mycket bra uppdrag. Men vissa delar bör de inte göra och om de ändå gör dem så ska det vara tydligt kopplat till deras egen verksamhet.

Jimmy Ahlstrand ser TU:s utredning som en partsinlaga och menar att en ändring i reglerna om förhandsgranskning skulle skada publiken.

– Det skulle begränsa våra möjligheter att utveckla verksamheten och publiken skulle få mindre valuta för pengarna.