USA:s regering lämnade på lördagen över sin övervakande roll över internets källdatabas till den ideella organisationen Icann, som hanterar det världsomspännande datanätverkets alla domännamn och elektroniska adresser. Handelsdepartementets kontrakt med Icann löper ut som ett led i USA:s plan att privatisera internet.

Icann kommer i fortsättningen att vara självreglerande och ledas av ingenjörer, akademiker, företag, ideella organisationer och regeringsanknutna grupper. Kritiker har sagt att överlämnandet riskerar att leda till att auktoritära regimer tar kontroll över Icann.