Fakta: Zikaviruset

Zikaviruset upptäcktes för första gången 1947 hos apor i Zikaskogen i Uganda. Sedan dess har viruset spridit sig i Afrika och Asien där det, så vitt man vet, inte orsakat några större besvär.

2007 orsakade dock viruset ett mer allvarligt utbrott på Yapöarna i Stilla Havet. På det följde utbrott i Nya Kaledonien och Franska Polynesien, även de i Stilla Havet. Först 2013, tror forskarna, kom viruset till Brasilien där det spridit sig explosionsartat. I dag har flera länder i Syd- och Mellanamerika en inhemsk smittspridning av zika.

Forskarna vet inte varför viruset plötsligt blivit så farligt. De genetiska kartläggningar som genomförts har inte visat på några större genetiska skillnader mellan de virus som finns i Asien och Sydamerika.

Nyligen kom de första experimentella bevisen för att zikaviruset orsakar fosterskador.

Viruset sprids framför allt av myggarten Aedis aegypti, men även Aedes albopictus har pekats ut som möjlig smittbärare. Den senare finns ända upp till New England i nordöstra USA.

Det finns uppgifter om att zikaviruset kan ha spridits i Miamiområdet. En granskning av fyra fall där zikaviruset misstänks ha spritts utan någon koppling till resor utanför USA:s fastland pågår.

Källa: Nature.

Fakta: Oftast milda symtom

Endast en av fem som infekteras med zikavirus utvecklar symtom och de som utvecklar sjukdomen får oftast milda symtom.

De vanligaste symtomen är feber, hudutslag, ledvärk och ögoninflammation. I allmänhet varar symtomen två till sju dagar.

På enbart symtomen är det omöjligt att urskilja zikavirusinfektion från dengue.

Viruset misstänks även kunna ge allvarliga neurologiska komplikationer. Ett ökat antal nyfödda med onormalt litet huvud, mikrocefali, och vuxna med Guillain-Barrés syndrom misstänks ha ett samband med infektionen. Guillain-Barrés syndrom är en ovanlig neurologisk sjukdom med uppåtstigande slappa förlamningar i armar och ben.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Vintervädret i Rio de Janeiro innebär strax över 20 grader, fläktande vindar och få myggor. Horden av OS-journalister som kommer till staden välkomnas med en ryggsäck som innehåller en produkt: myggpreparat. Och på apotek frågar de utländska kunderna, såväl tävlande som turister, efter myggmedel som står uppradade väl synligt.

– Vi har bra försäljning och många turister vill handla myggspray, berättar en kvinna som jobbar på ett apotek i stadsdelen Ipanema vid Copacabana.

I Manaus längre upp i landet, där det svenska OS-herrlandslaget i fotboll befinner sig, syns inte heller så många myggor.

– Visst är det ett farligt virus och det kan bli tråkigt för de drabbade. Vi har fått bra info och använder myggspray och på det sättet är vi försiktiga. Men det är inte så att vi springer runt med bollen och har myggnät över oss, säger mittbacken Alexander Milosevic.

Lagkaptenen Astrit Ajdarevic:

– Det enda man är orolig för är om man får ett bett och kanske sprider det vidare till sin partner. Det är ju farligare för kvinnor än för män.

Epidemin går neråt

Nu minskar antalet smittade och epidemin håller på att gå ner. Huruvida det blir ett uppsving under nästa myggsäsong återstår att se, enligt Anders Tegnell, statsepidemiolog. Att OS går av stapeln under Sydamerikas vinterhalvår är således bara positivt.

– Det är en bra tid på året och dessutom är väl få av de tävlande gravida. Ska man dit och titta på OS så kan man normalt planera för sina graviditeter.

Zikaviruset är enligt Tegnell en infektion som är relativt ofarlig för i stort sett alla. Undantaget är just gravida kvinnor eftersom viruset kan orsaka hjärnskador hos foster.

Liten smittorisk

De som tävlar och jobbar under OS befinner sig på tävlingsbanor där smittorisken är väldigt liten.

– Då befinner man sig långt ifrån de allvarligt drabbade områdena som är i slummen där vattnet är dåligt.

Om man blir sjuk och inte är gravid så är symptomen dessutom lindriga.

– Så den sammanfattande bilden är att: nej, zika ska inte behöva påverka OS. I övrigt är det betydligt farligare att gå på ett övergångsställe i Rio än att råka ut för zika, säger Tegnell.

Känsligt med barn

Därför har han lite svårt att förstå avhoppen från OS.

– Man borde ha tillgång till medicinsk expertis som kan ge en mer adekvat bild.

Oron kontra den verkliga faran är extra svår, tycker Tegnell.

– Jämfört med annat så är det en väldigt liten andel som drabbas allvarligt. Men med zika är det just barn som drabbas. Det är allvarligt och en svår balans. Ur ett bredare folkhälsoperspektiv är zika inte ett hot jämfört med mycket annat.