Väduren (21 mars - 20 april)
Du är just nu utsatt för press från ett visst håll, vilket du inte gillar. Kanske står din stolthet i vägen för sunda förnuftet.  

Oxen (21 april - 21 maj)
Du får nu ett utsökt tillfälle att upphöra med en ovana - frågan är bara om det är vad du verkligen önskar.

Tvillingarna (22 maj - 21 juni)
Du ägnar dig nu åt sånt som ger dig avkoppling. Du är definitivt till din fördel och eftertraktad av vänner.

Kräftan (22 juni - 23 juli)
Du har knutit nya sociala kontakter, och vad som kommer ut av dem får framtiden utvisa. Planer börjar ta form.

Lejonet (24 juli - 23 augusti)
En viss person visar dig just nu ett stort förtroende - samarbeta med dem som strävar mot samma mål som du!

Jungfrun (24 augusti - 23 september)
Tecknen råder dig just nu att inrikta dig på sånt du verkligen tror dig om att klara av - och att hinna fullfölja. 

Vågen (24 september - 23 oktober)
Tecknen råder dig att vara extra uppmärksam och att inte företa dig något utifrån information som troligen är felaktig. 

Skorpionen (24 oktober - 22 november)
Om du inte är lite observant kan du hamna i en besvärlig situation - vad du saknar för ögonblicket är en viss flexibilitet.

Skytten (23 november - 20 december)
Du får svar på något du förmodligen grunnat över en tid, och mycket talar för kommer du kommer att känna dig lugnare!

Stenbocken (21 december - 20 januari)
Ett närmande tycks nu kunna ske mellan dig och en annan person. Möjligen har ni en tid varit på väg att glida isär.

Vattumannen (21 januari - 19 februari)
En vän antyder något om sina ekonomiska bekymmer, vilka du för din del anser vara till stor del självförvållade.  

Fiskarna (20 februari - 20 mars)
Det kan komma att storma i ditt kärleksliv, och andras svartsjuka och misstänksamhet är något du måste ta med i beräkningen.