Väduren (21 mars - 20 april)

Det är din ängslan för att tappa ansiktet som hindrar dig från att - också inför dig själv - erkänna att du gjort en felbedömning!

 

Oxen (21 april - 21 maj)

Gehör för planer du nästan hade övergivit väcker på nytt ditt intresse för det saken gäller och stärker dig i ditt uppsåt!

 

Tvillingarna (22 maj - 21 juni) 

Du kan inte vara alla till lags, hur du än bemödar dig. Du har dock skäl att se optimistiskt på en speciell angelägenhet!

 

Kräftan (22 juni - 23 juli)

Du tycks anse dig ha anledning att ångra något och funderar nu på hur du ska kunna ställa ett och annat tillrätta!

 

Lejonet (24 juli - 23 augusti)

Det är just nu tämligen händelsefattigt på umgängesfronten, vilket troligen beror på att du har mycket annat på gång.

 

Jungfrun (24 augusti - 23 september)

Du vill få lite mer fart på folk omkring dig och gör ditt bästa för att aktivera dem. Ibland har man dock rätt att vara mindre effektiv.

 

Vågen (24 september - 23 oktober)

Ett nytt intresse betyder även nya vänner. Också nya romanser stundar den närmaste tiden för många Vågar!

 

Skorpionen (24 oktober - 22 november)

Det missnöje som du en tid hyst inför något speciellt visar tecken på att upphöra, och du kan gå vidare med stärkt självförtroende.

 

Skytten (23 november - 20 december)

Ett överraskande slut på något speciellt kommer vid ett för dig mindre lämpligt tillfälle. Du kan dock dra vissa fördelar av det hela.

 

Stenbocken (21 december - 20 januari)

Något som hittills framstått som en tämligen obetydlig brist kan nu orsaka en rejäl omprövning - och kanske omarbetning!

 

Vattumannen (21 januari - 19 februari)

Din positiva utstrålning gör att du nu hamnar i fokus för andras uppmärksamhet och att du lätt får nya kontakter!  

 

Fiskarna (20 februari - 20 mars)

En dag du troligen kommer att minnas av en speciell anledning: du får veta vad en viss person tycker och tänker om något!