Väduren (21 mars - 20 april)

Något du en tid engagerat dig i känns nu plötsligt inte längre lika angeläget,  men detta tycks kunna snart kunna ändra sig. 

Oxen (21 april - 21 maj)

En meningsmotsättning kan trappas upp på ett  oroväckande sätt - var lite försiktig med hur du uttrycker dina åsikter!

Tvillingarna (22 maj - 21 juni) 

Andra förväntar sig att du ska ta initiativet till att hitta en lösning till en  affektladdad motsättning. 

Kräftan (22 juni - 23 juli)

Att bringa ordning och reda i något tilltrasslat har nu hög prioritet, men tecknen råder dig att inte förhasta dig.

Lejonet (24 juli - 23 augusti)

Visst ska du i en speciell angelägenhet följa ditt samvetes röst - men liksom Kräftan känna dig fram försiktigt.

Jungfrun (24 augusti - 23 september)

Sätt vissa personliga intressen i främsta rummet. Hur du än bemödar dig tycks du inte kunna göra alla nöjda.

Vågen (24 september - 23 oktober)

Med hjälp av ett litet knep eller vit lögn kan du få andra att gå med på en för dig fördelaktig uppgörelse.  

Skorpionen (24 oktober - 22 november)

Ett och annat börjar nu gå Skorpionens väg, och ett tips du får under dagen kan vara väl värt att ta fasta på.

Skytten (23 november - 20 december)

Se igenom ditt dagsprogram - det finns indikationer i tecknet på att du kan glömma något  viktigt.

Stenbocken (21 december - 20 januari)

Något tycks komma i vägen för dina planer. Ta det i så fall med jämnmod - det går snart fler tåg!

Vattumannen (21 januari - 19 februari)

Mycket talar för att du som Vattuman i dag måste ta itu med något du nog helst hade velat slippa undan.  

Fiskarna (20 februari - 20 mars)

Beklaga dig inte över att du inte vet vart dina pengar just nu tar vägen - det saknas nog en viss kontroll från din sida.