Väduren (21 mars - 20 april)
Dina tankar kretsar kring något speciellt. Tecknen råder dig att inte lägga dig för mycket i en viss persons  göranden och låtanden. 
 
Oxen (21 april - 21 maj)
Den tid och kraft du lagt ner på något speciellt tycks börja betala sig, men se upp lite med en person som förefaller lite avundsjuk.
 
Tvillingarna (22 maj - 21 juni) 
Dagen förefaller väl vald att reda ut ett missförstånd mellan dig och en bekant eller närstående så varför inte göra ett försök?
 
Kräftan (22 juni - 23 juli)
Ett lite annorlunda tillvägagångssätt tycks krävas för att du ska lyckas få bukt med något som oroar dig.
 
Lejonet (24 juli - 23 augusti)
Du betraktar något som orättvist eller oacceptabelt, och mycket talar för att du gör ett försök att komma tillrätta med det.
 
Jungfrun (24 augusti - 23 september)
Problem inom familjen eller den närmaste vänkretsen är ännu inte helt utredda, men sammanhållningen förefaller ändå vara på väg att stärkas.

Vågen (24 september - 23 oktober)
Även om en och annan störs av dina åsikter i en speciell fråga, har du troligen gjort dig en korrekt bedömning av vad saken gäller. 
 
Skorpionen (24 oktober - 22 november)
I tecknet indikeras att någon i din omgivning i ett försök att skaffa sig vissa fördelar snedvrider sanningen en smula.
 
Skytten (23 november - 20 december)
Du tycks kunna få ett mer eller mindre oväntat besök. Ett missförstånd klaras bäst upp med en ursäkt.
 
Stenbocken (21 december - 20 januari)
Andra kan just nu uppfatta dig som lite väl principfast - se till att i alla sammanhang använda ditt sunda förnuft!
 
Vattumannen (21 januari - 19 februari)
Ett försök att kompromissa  tycks inte ha gett önskat resultat, men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge! 

Fiskarna (20 februari - 20 mars)
Du ger nu ett lite oroligt intryck  - möjligen är du rädd att inte kunna leva upp till vissa förväntningar som ställs på dig.