Väduren (21 mars - 20 april)

Genom ovarsamhet eller försummelse tycks Väduren i något sammanhang vara på väg att måla in sig i ett hörn! 

Oxen (21 april - 21 maj)

En viss person i din omgivning verkar just nu känna sig lite försummad - eller möjligen missförstådd.

Tvillingarna (22 maj - 21 juni) 

Konkurrens och rivalitet antyds i dagen tecken, och den lojalitet du visar någon blir säkert mycket uppskattad.

Kräftan (22 juni - 23 juli)

Du förefaller lite ömhudad för ögonblicket och tar lätt illa vid dig av sånt du normalt inte skulle reagera för.

Lejonet (24 juli - 23 augusti)

Det händer nu en hel del omkring dig, och du får nog bereda dig på en eller annan överraskning.

Jungfrun (24 augusti - 23 september)

Du verkar driva på ganska hårt i en speciell fråga - men utan att få den uppbackning du kanske hade förväntat dig.

Vågen (24 september - 23 oktober)

Något har visat sig gå överraskande trögt, och förmodligen anser fler än du att det nu bör bli ett slut på det hela. 

Skorpionen (24 oktober - 22 november)

Din envishet är på väg att betala sig, men möjligen får du göra vissa försakelser för att nå ett mål du satt upp för dig!

Skytten (23 november - 20 december)

Många Skyttar ser nu ut att kunna göra intryck på sin omgivning med sin vältalighet, sin säkerhet och sitt ”go!”

Stenbocken (21 december - 20 januari)

Troligen måste Stenbocken i dag avföra vissa planer från dagordningen på grund av plikter som plötsligt kallar.

Vattumannen (21 januari - 19 februari)

Något kolliderar med privata intressen, och tecknen råder dig att tills vidare lägga vissa personliga angelägenheter åt sidan.  

Fiskarna (20 februari - 20 mars)

Fisken förefaller just nu ganska målmedveten och envis -  spill bara inte tid och kraft på rena struntsaker!