Väduren (21 mars - 20 april)

Vissa rykten är inte speciellt   verklighetsförankrade, så det kan vara dags för Väduren att visa lite hälsosam skepsis!

Oxen (21 april - 21 maj)

En speciell situation förefaller obekväm för Oxen, och det kan krävas en väl genomtänkt strategi för att komma tillrätta med den! 

Tvillingarna (22 maj - 21 juni)

Tvillingen visar nu tendenser att bli lite väl frispråkig, och kanske är det bäst att tiga emellanåt!

Kräftan (22 juni - 23 juli)

Tar du nu bara vissa initiativ tycks det för ögonblicket kunna inträffa en hel del positivt i din tillvaro.

Lejonet (24 juli - 23 augusti)

Liknande auspicier som för Kräftan. Lejonet kan nu nå framgångar genom att ta en eller annan chans vid rätt tidpunkt!

Jungfrun (24 augusti - 23 september)

Du har idéer om hur du ska kunna förbättra något i din nuvarande situation - låt det inte bara stanna vid idéer! 

Vågen (24 september - 23 oktober)

Mycket samverkar just nu till din fördel, men du börjar visar tendenser att rusa åstad utan tillräcklig planering och eftertanke.

Skorpionen (24 oktober - 22 november)

Skorpionens privata intressen befinner sig i fokus, och du anser att tidigare ratade planer förtjänar att skärskådas på nytt.

Skytten (23 november - 20 december)

Plötsligt en ganska lat dag indikeras för Skytten! Möjligen kan det krävas lite självbehärskning av dig i något sammanhang.

Stenbocken (21 december - 20 januari)

En del intrigerande tonar fram i tecknet, och du har nog goda skäl att kontrollera ett och annat som når dina öron! 

Vattumannen (21 januari - 19 februari)

En summering av ett och annat som skett den senaste tiden tycks kunna ge Vattumannen nya idéer och infallsvinklar.  

Fiskarna (20 februari - 20 mars)

Ägna inte tid åt att försöka komma tillrätta med ett problem som säkert ändå löser sig av sig självt endera dagen.