Fakta: Kultursatsningar i vårbudgeten

Forum för levande historia får 3,5 miljoner kronor extra, framför allt för att stärka det regionala arbetet. Höjningen görs mot bakgrund av den växande polariseringen i samhället, skriver regeringen.

Regeringen flaggar för en kommande handlingsplan för att förebygga hot och hat mot opinionsbildare, journalister, konstnärer och förtroendevalda. Nu avsätts 3 miljoner kronor för att inhämta kunskap.

Även Judiska museet i Stockholm får nya pengar, 1,5, miljoner kronor, för att genomföra en flytt till Gamla Stan och till den plats där landets första synagoga låg.

Regeringen avsätter samtidigt 500 000 kronor för att göra samhällsinformation och lättläst litteratur tillgänglig för grupper som har andra modersmål än svenska.

Regeringen avsätter 25 nya miljoner till folkhögskolorna och 72 miljoner extra till studieförbunden för att skapa meningsfull sysselsättning under asyltiden. Vårbudgetens nya pengar till folkbildning tas till största delen från Migrationsverket och ska på olika sätt göra det lättare för asylsökande att delta i arbets- och samhällslivet.

Satsningen är bra men inte tillräcklig, menar David Samuelsson, generalsekreterare på Studieförbunden. Om de tio studieförbunden ska möta de faktiska behoven hos de asylsökande tar pengarna slut redan till hösten, framhåller han.

– Vi har byggt upp en stor organisation som har kunnat möta behovet, men det är och kommer att bli ännu större. I höstas nådde Studieförbunden 73 500 asylsökande men det är minst lika många till som vi behöver möta, och till det behövs ännu mer pengar, säger David Samuelsson till TT.

Han är kritisk även mot regeringens sätt att hantera de ökande behoven av kontakttolkar, det vill säga personer som hjälper nyanlända i kontakterna med svenska myndigheter. Även om vårbudgeten rymmer 21 extra miljoner kronor för fler utbildningsplatser är de som går utbildningen inte berättigade till studiemedel vilket David Samuelsson beskriver som ett politiskt självmål.

Andra språk

Vårbudgeten rymmer också 10,5 miljoner kronor extra till landets folkbibliotek. Pengarna ska bland annat användas för inköp av litteratur på andra språk än svenska, och i ännu högre utsträckning göra biblioteken till mötesplatser.

– Vi ser det här som ett erkännande för folkbibliotekens enträgna arbete för att ställa om sitt arbete när flyktingströmmarna kom, precis som man gjort vid tidigare flyktingvågor.

– Men sedan kan man ju säga att 10,5 miljoner delat på 290 kommuner inte blir så himla mycket, säger Niclas Lindberg, generalsekreterare på Svensk Biblioteksförening som hoppas att bibliotekens huvudmän, kommunerna, nu följer efter och höjer anslagen.

Ingen minuspost

Ingen post i kulturområdet drabbas av neddragningen och Kulturminister Alice Bah Kuhke (MP) är glad över att kulturområdet som helhet får mer pengar.

När kan då anslagen till konst, musik och teater stärkas?

– Vi arbetar just nu med de tre utredningar som gjorts angående mer kultur i hela landet.

Så det kommer mer pengar till regionernas kultur?

– Jag ska inte lova mer pengar innan de kommer, men vi går till val på mer kultur för fler.