Ekonomipriset i korthet

Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne, som det formellt heter, instiftades först 1968. Priset fanns alltså inte med i Alfred Nobels testamente. Det brukar därför av många inte betraktas som ett "riktigt" Nobelpris.

Priset kan delas av högst tre pristagare.

– Årets pris handlar om konsumtion i stort och smått, säger Göran K Hansson, Kungliga Vetenskapsakademiens ständige sekreterare vid presskonferensen.

"Genom att belysa sambanden mellan de enskilda individernas val och utfallen för hela samhället har hans arbeten hjälpt till att stöpa om forskningen inom mikroekonomi, makroekonomi och utvecklingsekonomi", skriver akademien i motiveringen.

Deatons forskning handlar enligt motiveringen om tre centrala frågor: Hur fördelar konsumenterna sina utgifter på olika varor? Hur mycket av samhällets totala inkomster konsumeras, och hur mycket sparas? Hur kan vi på bästa sätt mäta och analysera välfärd och fattigdom?

Angus Deaton är både brittisk och amerikansk medborgare. Han är 69 år gammal och född i Edinburgh. Han är verksam vid Princeton University i USA sedan 1983.