Rester av cannabis har hittats i fyra pipor från William Shakespeares trädgård, skriver South African journal of science.

De 400 år gamla pipfragmenten har undersökts med avancerad utrustning i Sydafrika och resultatet har fått en del att undra om William Shakespeare var hög när han skrev sina mästerverk. 

Sammanlagt hittades cannabis i åtta pipor från olika platser i Stratford-Upon-Avon. Forskarna fann även inte helt oväntat rester av tobak, men även kokablad från Peru.