Källor: Google Patents, Barcroft Media, Patently Silly 

LÄS MER: Hans uppfinning låter dig röka vadsomhelst