Solutbrott
Solutbrott, eller solar flares, är urladdningar eller väldiga explosioner av plasma på solen. De förstärker den så kallade solvinden, ett flöde av partikelstrålning och magnetfältslingor, inklusive ultraviolett och röntgenstrålning, som strålar ut från solen.
 
När flödet är extra kraftigt och träffar jorden talar man om solstorm. Sådana kan skada satelliter samt slå ut elnät, radiokommunikation och tele- och datatrafik.
Planeten Mars

Mars är den yttersta av de fyra jordliknande planeterna. Den kallas "den röda planeten" eftersom dess yta är rödfärgad av stora mängder järnoxid.

Mars har en radie som bara är hälften av jordens och dess massa är bara en tiondel av jordens massa. Planeten har två små månar, Phobos och Deimos.

Året på Mars är nästan dubbelt så långt som på jorden, 687 dygn, en effekt av att planeten ligger längre från solen än vår egen planet. Däremot är dygnet nästan exakt lika långt som på jorden.

Mars har en tunn atmosfär av koldioxid, kväve och argon.

Källa: NE

– Mars verkar ha haft en tät atmosfär, varm nog för att planeten ska kunna ha haft flytande vatten – en huvudingrediens och källa till liv, säger John Grunsfeld, astronaut och ansvarig för forskningsdirektoratet på Nasa.

– Att lära sig vad som orsakade förändringen av en planets miljö från en som kunde innehålla mikrober på ytan till en som inte kan det är viktgt.

►LÄS MER: Solen slår ut gps-system

Nu visar data från Maven hur Mars atmosfär sipprar ut i rymden och att när det är solstormar så blir erosionen avsevärt värre, skriver den amerikanska rymdstyrelsen Nasa.

– Vi tror att förlusten var större för miljarder år sedan då solen var ung och aktiv, säger Bruce Jakosky, huvudansvarig på Maven vid Colorado-universitetet.

Här kan du se solvindens påverkan på Mars: