Abdulla Ahmad Miri

Abdulla Ahmad Miri: Kan inte se mellan fingrarna på barnäktenskap

Barn är barn, oavsett ursprung – de ska bara älskas och vara trygga.

Abdulla Ahmad Miri: Kvinnorna är de stora förlorarna i kriget

Rapporter visar att FN-medarbetare i Syrien byter hjälp mot sex

Abdulla Ahmad Miri: Palestinier som grupp är inte antisemiter

Antisemiter är antisemiter oavsett vilket land man kommer ifrån.

Abdulla Miri: Fina fördomar om Sverige blir fula av segregationen

Fördomarna stämmer inte, skriver Metros kolumnist.

Abdulla Miri: De tittar mig som om jag hade en bomb i väskan

”Jag kan känna av andra människors fördomar bara genom en blick”.

Jag glömmer aldrig när hon sa ”Grattis, du blir svensk!"

Jag bad henne repetera det fyra gånger, skriver Abdulla Ahmad Miri.