Äldre och utrikesfödda ska rädda välfärden framöver. Det krävs att bägge grupperna ökar sitt deltagande på arbetsmarknaden framöver, enligt SCB.

För att försörjningsbördan för dem som jobbar ska ligga kvar på dagens nivå måste antalet sysselsatta i Sverige öka med närmare 600 000 fram till 2030, enligt en ny prognos från Statistiska Centralbyrån, SCB.

Men med nuvarande andel sysselsatta blir ökningen bara 140 000.

Hur ska då återstående 460 000 skakas fram? En lösning är att de äldre arbetar ett par år till. Varje extra år som äldre arbetar ger ytterligare 80 000–90 000 sysselsatta.

– Vi har räknat på fyra år till i arbetslivet för de äldre, men det räcker inte riktigt, säger Anna Wilén på SCB.

Vid sidan av fler äldre i arbetslivet är det ökad förvärvsgrad bland utrikesfödda som har störst effekt på sysselsättningen. Om skillnaden gentemot inrikesfödda i åldern 16–74 år halveras skulle sysselsättningen öka med 330 000 personer.

– Andra varianter som att unga börjar arbeta tidigare eller att kvinnor ökar sitt deltagande i förvärvslivet ger inte lika stora effekter, säger Wilén.

Enligt Tord Strannefors, prognoschef på Arbetsförmedlingen, kommer den ökande befolkningen med automatik att ge fler jobb.

– Inte minst inom äldreomsorgen och vården, med tanke på den åldrande befolkningen.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset