På Grönland finns några av jordens äldsta bergformationer. I en av dessa har forskare funnit de äldsta kända spåren av liv på planeten. Arkivbild.
På Grönland finns några av jordens äldsta bergformationer. I en av dessa har forskare funnit de äldsta kända spåren av liv på planeten. Arkivbild.

Liv uppstod på ett mycket tidigt stadium i jordens historia.Det står klart sedan forskare funnit fossila mikroorganismer i urgamla berglager på Grönland. Fossilen är 3,7 miljarder år gamla – de äldsta kända spåren av liv på vår planet.

Det tidigare rekordet innehades av fossil från västra Australien. Dessa har daterats till 3,48 miljarder år. Det nya grönländska materialet är med andra ord 220 miljoner år äldre än alla förutvarande fossilfynd.

De grönländska fossilen, som beskrivs i Nature, är så kallade stromatoliter, en säregen typ av sedimentstrukturer som byggts upp på grunda, varma havsbottnar.

Stromatoliter finns även i dag, mestadels i extremt salta vattensamlingar vid jordens tropiska och subtropiska kuster. De byggs upp av lager på lager med mikroorganismer, oftast så kallade cyanobakterier. Ibland kan de täcka relativt stora ytor.

Levande organismer

Fossilen från Grönland har stora likheter med moderna stromatoliter. De har en tjocklek på 1–4 centimeter. Den kemiska strukturen, liksom mineralerna i fossilen ger starka belägg för att de verkligen formades av levande organismer.

Fyndet är märkligt på mer än ett sätt. Forskarna påpekar att sedimentära bergarter med så hög ålder som 3,7 miljarder år är extremt sällsynta. Eftersom fossil bara finns i sedimentära formationer borde det alltså vara näst intill omöjligt att hitta fossil med den åldern.

Men det finns sällsynta undantag. I ett område på sydvästra Grönland där snön nyligen smält upptäckte forskarna en liten bergformation med sedimentärt material – och i mitten av denna kan man skönja stromatoliterna.

Liv i begynnelsen

Kanske går det inte att komma så mycket längre tillbaka i tiden i jordens berglager.

Jordens ålder är 4,54 miljarder år. I början var planeten het och livsfientlig och utsattes för ett förödande bombardemang av främmande himlakroppar.

För cirka 3,8 miljarder år sedan svalnade dock planeten och förutsättningar för liv uppstod – och att döma av de nya fynden dök de första livsformerna upp strax därefter. Livet har uppenbarligen funnits på jorden extremt länge, så länge som det över huvud taget varit möjligt.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset