Två fall av fågelinfluensa har konstaterats i Skåne, varav ett på en gård utanför Helsingborg. Det andra fallet gällde en vildfågel.
Två fall av fågelinfluensa har konstaterats i Skåne, varav ett på en gård utanför Helsingborg. Det andra fallet gällde en vildfågel.

Arbetet med att avliva hönsen vid den skånska gård som har drabbats av fågelinfluensa beräknas fortsätta fram till och med onsdag. Än har man inte fått bekräftat vilken typ av virus det rör sig om.

Arbetet fortsätter med att ta hand om höns på den gård utanför Helsingborg som tidigare i veckan konstaterades drabbad av fågelinfluensavirus. Samtliga runt 200 000 fåglar ska avlivas på grund av smittorisken.

– Preliminärt tror man att de sista ska avlivas på onsdag, säger Karin Åhl, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Därefter påbörjas det omfattande saneringsarbetet.

Analyser vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har påvisat fågelinfluensa, men exakt vilken virustyp det rör sig om vet man ännu inte även om det är sannolikt att det rör sig om typen H5N8. Enligt Karin Åhl räknar man med att få besked på måndag.

Jordbruksverket har infört ett så kallat skyddsområde med tre kilometers radie och ett övervakningsområde med tio kilometers radie. Att utöka detta är i dagsläget inte aktuellt.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset