Att vara storasyster ökar risken för övervikt.
Att vara storasyster ökar risken för övervikt.

Risken att drabbas av övervikt är 40 procents större bland storasystrar än småsystrar. Det visar en färsk studie bland svenska kvinnor.

Förstfödda kvinnor har 29 procents större risk att bli överviktiga och 40 procents större risk att drabbas av fetma än sina yngre systrar. 

Det visar en studie gjord på drygt 13 000 svenska systerpar, som publicerats på medicintidskriften Journal of Epidemiology & Community Health. 

Undersökningen visar också att storasystrar har en ökad risk att drabbas av diabetes 1 och högt blodtryck.

Forskarna bakom studien säger att det inte går att dra några definitiva slutsatser om vad skillnaden mellan syskon beror på. Men professor Wayne Cutfield säger till tidningen NZHerald att förklaringen skulle kunna vara att blodkärlen till moderkakan är smalare vid kvinnors första graviditet.

– Detta minskar näringsförsörjningen, vilket ändrar regleringen av fett och glukos och gör att den förstfödda kan vara i riskzonen för att lagra mer fett och ha insulin som fungerar mindre effektivt längre fram i livet.

Tidigare studier bland förstfödda män har visat liknande resultat.

Enligt forskarna skulle detta kunna vara en bidragande orsak till att vuxnas BMI ökar runt om i världen, då det blivit vanligare med ensambarn.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset