Även museipersonal och bibliotekarier tvingas ta emot hot och trakasserier. Arkivbild.
Även museipersonal och bibliotekarier tvingas ta emot hot och trakasserier. Arkivbild.

Hot och trakasserier drabbar inte bara enskilda konstnärer och författare. Även yrkesgrupper som bibliotekarier och utställningsvärdar får klä skott för hot och hat från besökare och andra.

För lite mer än vecka sedan ställde Kakan Hermansson in sin medverkan vid invigningen av utställningen "100% kamp – Sveriges historia" vid Regionmuseet i Kristianstad. Hon hade blivit hotad och orkade inte vara offentlig, rapporterade Aftonbladet. De hatiska angreppen i sociala medier gällde egentligen andra saker än den utställning som hon skulle inviga på Regionmuseet, men hoten och hatet riktades även mot utställningen.

Ny studie

Vårens uppmärksammade undersökning från Myndigheten för kulturanalys visade att en tredjedel av landets författare och konstnärer utsatts för hot och trakasserier på grund av sitt arbete. Myndigheten har nu gått vidare med en intervjuundersökning för att se hur kulturarbetarnas uppdragsgivare hanterar hoten. Totalt 25 företrädare för konsthallar, förlag, kulturredaktioner, bibliotek och museer ingår i undersökningen.

Värdar eller vakter

På museer och konsthallar är det vanligen de anställda som får ta dialogen med besökarna eftersom konstnärerna inte är på plats. På grund av stram ekonomi ställs de ansvariga ibland inför valet att anställa antingen utställningsvärdar eller vakter. Anslagen räcker inte till båda.

– Vi sänder ut väldigt bekymmersamma signaler när vi bara har väktare, vi sänder ut fel grundsignaler om hur vi vill att samhället ska se ut, säger chefen för en kommunal konstinstitution.

Hur ska då hoten hanteras? En annan uppdragsgivare, som främst arbetar med författare, anser att fler måste dömas för hot- och hatbrott, att samhället måste visa att trakasserier inte accepteras.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset