Åkesson borde inte tala om Folkhemmet
Åkesson borde inte tala om Folkhemmet

För mer än femton år sedan slutade jag använda ordet folkhemmet som ett positivt laddat ord. Under nittiotalet tog nämligen många högerextrema och rasister över ordet och numera ser jag det enbart som en beteckning på en period i svensk historia – ungefär från början av trettiotalet till mitten av femtiotalet. Sedan kom något annat: en ny välfärdsstat, med progressiva tankar om jämställdhet och en stor offentlig sektor som skulle styras av behov och inte av marknaden.

LÄS MER:
Åkesson försvarar sig mot lögn-anklagelser i SVT

Folkhemmet är överspelat. Ja. Men jag blir lika förbannad varje gång jag hör Jimmie Åkesson tala om det socialdemokratiska folkhemmet och försöka infoga det i en sverigedemokratisk världsbild. För så här är det: Den som verkligen läser det tal där Per-Albin Hansson, i riksdagen 1928, lanserar begreppet folkhem upptäcker snabbt att det är en häpnadsväckande radikal vision han lägger fram.

Per-Albin Hansson säger att först ska vi införa politisk demokrati, därefter social demokratin – och slutligen den ekonomiska demokratin. Med ekonomisk demokrati menade han att folkflertalet istället för en ekonomisk elit skulle bestämma över arbete och produktion. Jag skulle tro, att om Åkesson läste talet skulle han kräkas. Den folkhemsgemenskap som Per-Albin Hansson eftersträvade hade glasklara socialistiska förtecken.
 
I psykologintervjun i söndags i SVT var det egentligen bara en sak jag fastnade för när Åkesson pratade och det gällde de tonår när han valde politisk ideologi. Han valde först moderaterna – för att sedan fortsätta högerut. Det var kanske det enda viktiga vi fick veta under intervjun. Han valde moderaterna för att han avskydde socialister och kommunister, som dessutom bar ”konstiga kläder”.

På psykologens fråga om varför han vid mitten av nittiotalet attraherades av Sverigedemokraterna kom inget svar. Åkesson sa sig inte veta så mycket om dem. Det är otroligt märkligt. Det enda som var känt om Sverigedemokraterna vid denna tid var just att de var högerextrema. Där fanns folk från bevara Sverige Svenskt och från nazistiska rörelser (som för övrigt klädde sig mycket konstigt).
 
Och så nämnde Åkesson folkhemmet. Det är upprörande, i klass med moderaternas historierevision häromåret. Åkesson borde istället gräva djupare och gå till den stockkonservativa högerpartist som allra först lanserade begreppet folkhem. Han hette Rudolf Kjellén och verkade kring sekelskiftet 1900. Han ville att överklass och arbetarklass skulle samarbeta i nationens namn och lägga alla tvister åt sidan. Kjellén avskydde socialdemokratin och dess internationalism.
 
Där har Åkesson sin man. Också högermannen Kjellén hade kräkts över den radikala kärnan i Per Albin Hanssons folkhemstanke.
 
+ Schlagerfestivalen håller slutligen på att kollapsa till ljudet av dålig musik.

– Anders Borg vill göra det svårare för mindre bemedlade att studera genom att sänka studiebidraget.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset