På fredag presenteras det nya systemet med åldersbedömningar av unga ensamkommande asylsökande. Tveksamheter i åldern finns hos 70 procent av de som uppgett att de är mellan 15 och 17 år, enligt Migrationsverket. Arkivbild.
På fredag presenteras det nya systemet med åldersbedömningar av unga ensamkommande asylsökande. Tveksamheter i åldern finns hos 70 procent av de som uppgett att de är mellan 15 och 17 år, enligt Migrationsverket. Arkivbild.

På fredag presenteras det nya systemet med åldersbedömningar av unga ensamkommande asylsökande. Över hela landet har kommuner slagit larm om vuxna som bor på HVB-hem med barn och går i skolan på högstadiet.

Sverige har tagit emot fler ensamkommande barn och unga än något annat land i hela Europa. Många har saknat id-handlingar. Migrationsverket gör vid ansökan en initial uppskattning av åldern, men bedömningen har fått kritik för att vara osäker. Om en person inte uppenbart är över 18 år anvisas den till en kommun som ett barn.

Under året som gått har flera kommuner slagit larm om att vuxna placerats tillsammans med barn på HVB-hem och gått i skolan med minderåriga.

– Vi har besökt 19 län och i alla dessa län är det kommuner som beskriver att de sitter med den här svårigheten, säger Åsa Furén-Thulin, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Vållar spänningar

Det vållar spänningar och får negativa följder på många plan, säger hon.

– Vuxna har en större påverkansgrad, de har levt längre, har mer erfarenhet och större behov av frihet – medan barn behöver struktur, fasta tider och möjlighet att exempelvis läsa läxor. Det kan leda till konflikter och svårigheter, säger Åsa Furén-Thulin.

Konsekvenserna av att blanda ungdomar med vuxna kan också bli riktigt allvarliga. Ett fall som uppmärksammats är en tolvårig pojke från Afghanistan som våldtogs av två män som var boende på samma HVB-hem och som uppgett att de var 15 år, men senare åldersbedömdes som vuxna.

Regeringen vill att medicinska åldersbedömningar på ensamkommande ska genomföras i stor skala och har gett uppdraget till Rättsmedicinalverket. Enligt Migrationsverket finns tveksamheter i åldern hos 70 procent av de ensamkommande asylsökande som uppgett att de är mellan 15 och 17 år. Det innebär att över 18 000 åldersbedömningar skulle behöva genomföras.

Initial bedömning

Enligt en preliminär uppskattning från Rättsmedicinalverket kan arbetet dock endast starta i "liten skala" i år.

SKL vill att åldern bedöms initialt i asylprocessen. Men enligt Migrationsverket är det inte möjligt så som lagen är skriven i dag.

– En hel del av de problem som vi nu ser och som bland andra SKL har lyft fram skulle ju undvikas om beslutet om ålder kom i ett tidigare skede. Men som det ser ut i dag blir Migrationsverket kritiserat av JO om vi fattar beslut tidigare i processen, eftersom beslutet om ålder måste kunna gå att överklaga, säger Sophia Öhvall Lindberg, presskommunikatör på Migrationsverket.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset