Andelen anställda med utländsk bakgrund vid statligt finansierade kulturinstitutioner har ökat med åren i Norden, visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys. Men det speglar inte befolkningen. Arkivbild.
Andelen anställda med utländsk bakgrund vid statligt finansierade kulturinstitutioner har ökat med åren i Norden, visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys. Men det speglar inte befolkningen. Arkivbild.
Kultur TT

Andelen anställda med utländsk bakgrund inom statligt finansierade kulturinstitutioner i Norden har ökat, visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys.

Däremot har det inte skett i samma takt som befolkningen.

Studien, som har genomförts av Kulturanalys Norden, undersöker hur det såg ut mellan 2000 och 2015. Den har tittat på andelen anställda med utländsk bakgrund vid de statligt finansierade kulturinstitutionerna i förhållande till andelen personer med utländsk bakgrund i befolkningen.

Bland dem med utländsk bakgrund räknas dels utrikes födda, dels inrikes födda med två utrikes födda föräldrar.

Rapporten kommer fram till att kulturinstitutionerna inte speglar befolkningen. Även om andelen anställda med utländsk bakgrund har ökat vid kulturinstitutionerna i Norden över tid, så har det inte skett i samma takt som för befolkningen. Därför har representationen i praktiken blivit lägre under undersökningsperioden.

Bland de nordiska länderna är andelen anställda med utländsk bakgrund vid kulturinstitutionerna störst i Sverige och Norge. Andelen var runt 15 procent i båda länderna 2015, enligt rapporten.

Det är också skillnad inom olika områden inom kulturen – representationen uppges vara störst i orkestrar, men även i scenkonstinstitutioner. Den är också högre vid de nationella institutionerna än vid de regionala.

Andelen anställda med utländsk bakgrund vid statligt finansierade kulturinstitutioner har ökat med åren i Norden, visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys. Men det speglar inte befolkningen. Arkivbild.
Andelen anställda med utländsk bakgrund vid statligt finansierade kulturinstitutioner har ökat med åren i Norden, visar en ny rapport från Myndigheten för kulturanalys. Men det speglar inte befolkningen. Arkivbild.
Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset