Rymdforskningen är ett av flera forskningsområden som får ökade anslag i den kommande budgeten. Arkivbild.
Rymdforskningen är ett av flera forskningsområden som får ökade anslag i den kommande budgeten. Arkivbild.

Regeringen föreslår ökade resurser till forskning kring klimat, hälsa, migration och rymden. Anslagshöjningen kommer att ske successivt och vara fullt utbyggd 2020 och då omfatta 680 miljoner kronor årligen.

Pengarna kommer att tillföras Vetenskapsrådet, Rymdstyrelsen och Formas anslag. Stödet till Formas klimatforskning nästan fördubblas från 80 till 155 miljoner kronor.

– En stark miljöforskning är avgörande för att uppfylla målsättningarna som slagits fast i Parisavtalet och i Agenda 2030. Sverige har stor potential att vara en ledande forskningsnation och därigenom bidra till nya företag och jobbskapande. Vi ska exportera lösningarna, inte utsläppen, säger Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat.

Satsningarna på hälsoforskning ges för att möta nya sjukdomar och förändrad smittspridning, enligt Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning. För att hantera modern forskning bättre satsar regeringen också på en digital infrastruktur för ökad kapacitet att lagra och analysera data. Rymdforskning får också ökade anslag för ökad kunskap om livsbetingelser på jorden och i universum.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset