Fortsatt ökade utsläpp av växthusgaser. Arkivbild.
Fortsatt ökade utsläpp av växthusgaser. Arkivbild.

Utsläppen av växthusgaser i Sverige fortsatte att öka under andra kvartalet, enligt siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Framför allt är det utsläppen från el-, gas- och värmeverk som ökar, och från transportsektorn och kemikalietillverkning.

Däremot minskar utsläppen från hushållen, i huvudsak som en följd av minskad bensinförbrukning.

Totalt sett uppgick utsläppen av växthusgaser från svenska ekonomiska aktörer under andra kvartalet till 15,3 miljoner ton så kallade koldioxidekvivalenter. Det är en ökning med 1,6 procent jämfört med samma kvartal 2015.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset