Det är svårt för skolköken att tillmötesgå elevernas individuella behov. Arkivbild.
Det är svårt för skolköken att tillmötesgå elevernas individuella behov. Arkivbild.

Kommunerna tycks ha blivit mer medvetna om skolmatens betydelse. Andelen kommuner som har ett politiskt beslut kring skolmaten har ökat från 45 procent 2011 till 74 procent i dag, enligt en enkät med kostchefer i 240 av landets kommuner som Livsmedelsverket utfört.

Allt fler grundskolor har också ett eget tillagningskök, men samtidigt är det fler skolor som serverar lunch före klockan elva. I kommuner med politiska beslut om skolmaten är det dock mindre vanligt att starta lunchserveringen så tidigt.

Kostnaden för en lunch ligger i genomsnitt på 10,47 kronor per elev och dag.

En utmaning för skolköken är att klara av att tillmötesgå alla elevers individuella behov och önskemål.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset