Ett Facebook-inlägg på engelska om autism har översatts och fått stor spridning i Sverige.

Det är ett slags kedjebrev och i slutet uppmanas alla som läser att själva sprida texten vidare. Så här står det:

Det är många som undrar vilken skola det rör sig om. 

Inlägget är en översättning av ett väldigt spritt inlägg på engelska:

Det förekommer ofta att Facebook-inlägg på engelska översätts och får stor spridning även i sin svenska form. Många brukar dock reagera på "svengelska" formuleringar.

Om det finns ett fall kopplat till just det här inlägget – alltså ett specifikt barn som inte fått åka på skolresa – så har det troligast hänt ute i världen eftersom förlagan är på engelska. Men Viralgranskaren har hört sig för med Autism- och Aspergerförbundet.

Även förbundsordförande Anne Lönnermark har sett inlägget på Facebook.

– Jag känner inte till om det finns något konkret svenskt fall som det är kopplat till, säger hon.

– Dock händer det att elever på grund av sin funktionsnedsättning utestängs från en del aktiviteter. Det kan handla om att man inte sätter in det stöd som behövs, till exempel en resursperson som åker med, anpassar kraven efter individen och så vidare. Föräldrar och elever ser då ingen annan lösning än att stanna hemma för att påfrestningen blir för stor.

►​DEBATT: Fyra råd för föräldrar till autistiska barn


2014 fick en 8-årig elev på en skola i Jönköpings kommun stanna hemma från en skolutflykt eftersom skolan ansåg att han var en "säkerhetsrisk". Rektorn ringde pojkens mamma dagen före utflykten för att fråga om hon kunde följa med så barnet varit stökigt i skolan. Men mamman kunde inte följa med på så kort varsel och därmed fick pojken stanna kvar på skolan med biträdande rektor, skriver tidningen Jönköping nu. Det framgår inte av rapporteringen om pojken hade autism.

Mamman anmälde händelsen till Skolinspektionen.

– Jag känner inte till den här pojkens eventuella behov eller svårigheter men man kan ju anta att han hade kunnat följa med om det hade funnits en person som kunde följa med och stötta, säger Anne Lönnermark på Autism- och Aspergerförbundet.

I Italien rapporterar tidningar om möjliga fall som skulle kunna ligga till grund för Facebook-inlägget som nu sprids – dessa fall går att läsa om exempelvis här.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset