Smältande polarisar, extremväder och värmerekord. Här är tio konkreta fakta som du kan presentera för den som tvivlar på att vi står inför en klimatkris.

Skräckrapporterna avlöser varandra och vissa experter varnar för att vi kan ha passerat gränsen för att kunna rädda klimatet. Ändå finns det de som inte tror på att vi ligger bakom den globala uppvärmningen. Vi har pratat med klimatexperten, och tidigare SVT-meteorologen, Pär Holmgren för att reda ut hur illa ställt det är.

1. Den globala uppvärmningen rullar på.

– 2016 kommer med största sannolikhet bli varmare än 2015. Båda åren är i särklass de varmaste åren vi uppmätt någonsin. I Europa har nästan alla länder, förutom Sverige och Norge drabbats av någon ganska svår värmebölja sedan 2000. Över hälften har slagit nya värmerekord sedan 2000, säger Pär Holmgren.

►LÄS MER: Vi kan möta klimathotet på ett konstruktivt och spännande sätt

2. Naturliga variationer kan inte förklara den stigande temperaturen.

– Havsströmmar, vulkanism och solaktivitet gör att det blir ganska stora variationer från ett år till ett annat, från ett årtionde till ett annat. Men om vi jämför med senaste tillfället med lika kraftig El Niño, 1997-98, så ligger den globala medeltemperaturen ungefär 0,3 grader högre i dag. Den uppvärmning som skett sedan dess går inte att bortförklara med naturliga variationer.

3. Effekterna av våra utsläpp är fördröjd.

– Den uppvärmning vi ser nu kan lite förenklat sägas bero på de utsläpp vi gjorde under 1900-talet. De senaste 10–20 åren kommer att generera en fortsatt uppvärmning även om vi får totalstopp på utsläppen nu. Oavsett vad vi gör kommer vi att generera en fortsatt uppvärmning under många årtionden till, eftersom vi skapat en stor energi-obalans i klimatsystemet.

►LÄS MER: Så påverkas miljön av din shopping

4. Kina blir bättre – men det gör klimatet sämre.

– När kineserna på allvar tar tag i den dåliga luftkvaliteten, vilket är jättebra av flera skäl, så kommer det på kort sikt att leda till en ännu snabbare uppvärmning. Smogmolnen har gjort att solstrålarna inte kommit ner till marken. Så när de arbetar för att få ren luft, att stänga kolkraftverken och att satsa på solenergi, så kommer det att ge ytterligare uppvärmning i den delen av världen.

5. Koldioxidmängden är alldeles för hög.

– Koldioxidmängden i atmosfären ligger stabilt över 400 ppm, alltså miljondelar. Vissa forskare hävdar att vi åtminstone mot slutet av århundradet måste under 350 ppm. Även om vi inte kan vara säkra på att det är så illa, så är det en väldigt stor risk att det är så.

►LÄS MER: Augusti var den varmaste månad som uppmätts – på 136 år

6. Den globala uppvärmning stegras av sig själv.

– I atmosfären står vattenångan för den största delen av växthuseffekten. Problemet är att ju varmare det blir, desto mer vattenånga får vi i atmosfären, därför att mer vatten avdunstar från isar, från markytor och hav. Det är en väldigt tydligt självförstärkande återkoppling.

7. Vissa självförstärkande effekter syns redan i dag.

– När det gäller självförstärkande återkopplingar så finns det förskräckligt stora hotet i Arktis, med den enorma mängd metan som finns i havsbottnen och den ryska tundran. Metangas är mer aggressiv än koldioxid, om den börjar pysa ut så får vi en stor risk för en snabbförstärkning av växthuseffekten. På 90-talet trodde man att om vi håller oss under 2 graders uppvärmning så kan vi undvika de processerna. Men nu börjar vi se tecken på dem redan nu.

►LÄS MER: Teslas nya solpaneler ser ut som ett vanligt hustak

8. De krympande isarna har dubbel effekt för den globala uppvärmningen.

– Det är det absolut största hotet vad gäller läckage av metan eftersom vi har de största mängderna på havsbotten i Arktis. Så länge det är tillräckligt kallt ligger det stabilt kvar. Men försvinner isen så ökar processen väldigt fort. Kortsiktigt är albedoeffekten ett hot. Det handlar om att stora områden som under de senaste hundratusentals åren varit vita, is- och snötäckta, nu försvinner. När vi får mörkare områden istället, som öppet hav eller öppen mark, så kommer den ytan att absorbera energi från solens strålar. Det är något som händer redan nu.

Viktiga begrepp inom klimatet

El Niño. Ett väderfenomen som återkommer ungefär var tredje till var femte år. Det är ett invecklat fenomen som bland annat gör att medeltemperaturen stiger under de aktiva perioderna.

400 ppm. Under det tidiga 1800-talet låg atmosfärens koldioxidhalt på 280 ppm, alltså miljondelar. Den siffran är nu närmare 400 ppm, vilket är ett resultat av den industriella revoultionen och användandet av fossila bränslen.

Vulkanism. Vulkanutbrott har en tydlig påverkan på klimatet. Under mer aktiva perioder kyls jordens temperatur ner då de stora mängderna stoft från utbrotten hindrar solens strålar att nå jorden.

9. Klimatförändringarna ger mer extremt väder.

– När stormen Sandy drog in över New York såg vi något vi aldrig sett tidigare, då riktigt kall luft från Arktis krockade med den varma tropiska luften. Normalt sett på våra breddgrader ligger en ljummen luftmassa däremellan. Det var ett väldigt tydligt tecken på att något som inte hände på 1900-talet helt plötsligt hände.

– Det största hotet i Sverige när det gäller stormar är att med varmare klimat så försämras tjälen i skogen. Det gör att träden står sämre. Även om vi inte skulle få fler stormar så blir skogen mer stormkänslig. Det är ofta när träden ramlar som vi får strömavbrott och kaos.

►LÄS MER: Hur kan ni flyga så mycket så mycket när ni vet att det förstör klimatet?

10. Att klara klimatmålet, på max två graders temperaturökning, är inte omöjligt.

– Två grader kan vi definitivt hålla oss under om vi verkligen skulle ställa om hela vårt samhälle och sätta klimatfrågorna överst i alla beslutssammanhang, inom all politik. Så länge vi inte sätter de överst tror jag inte vi kommer lyckas med tvågradersmålet. Ur det perspektivet är jag rent ut sagt väldigt pessimistisk, även om det också sker många bra saker just nu i världen när det gäller teknikutveckling och medvetenhet kring klimatfrågan.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset