Trump har hållt flera av sina löften.
Trump har hållt flera av sina löften.

I samband med presidentvalet 2016 släppte USA:s nuvarande president sitt så kallade "kontrakt med Amerika", där går igenom allt han lovar att ha genomfört efter 100 dagar som president. Så här har det gått, hundra dagar efter att Trump blev USA:s president.

1. Ett förslag på en ändring i grundlagen som begränsar hur länge kongressledamöter kan sitta.

Hur har det gått?

Inte uppfyllt

En ändring i grundlagen måste röstas igenom med två tredjedelars majoritet i både representanthuset och senaten. Grundlagsförändringar har bara röstats igenom 27 gånger i USA:s historia. Det finns färdiga lagförslag i senaten och representanthuset för detta, men än så länge finns inget brett stöd. Så sent som i november sa senatens majoritetsledare Mitch McConell, republikan från Kentucky, att det inte stod på senatens agenda.

Källa

2. Ett stopp för fler federalt anställda, förutom när det kommer till militär, säkerhet och sjukvårdspersonal.

Hur har det gått?

Uppfyllt

En sådan presidentorder skrev Trump under som en av de första sakerna han gjorde som president. Den kom dock att lyftas den 13 april. Istället har Trump förslagit budgetnedskärningar för många myndigheter, som på så sätt själva kommer att få försöka minska antalet anställda.

Källa

Källa

3. Ett krav på att två regleringar ska tas bort varje gång en ny reglering införs.

Hur har det gått?

Uppfyllt

En sådan presidentorder skrev Trump under den 30 januari.

Källa

4. Ett femårsförbud för anställda i Vita huset eller kongressen att bli lobbyister efter att de slutat.

Hur har det gått?

Kompromiss

En sådan presidentorder skrev Trump under den 28 januari. Den gäller dock inte anställda inom kongressen, som regleras av en annan lag. Det finns även vissa kryphål i den lobby-definition som Trump använder och som funnits sedan tidigare.

Källa

Källa

5. Ett förbud för Vita huset-anställda att agera lobbyister för en främmande makt.

Hur har det gått?

Uppfyllt

Presidentordern skrevs under den 28 januari.

Källa

6. Ett förbud för utländska lobbyister att samla in pengar till amerikanska val.

Hur har det gått?

Det är redan olagligt

Att människor som inte är amerikanska medborgare samlar in pengar eller agerar lobbyister är redan olagligt.

Källa

7. Att dra sig ur NAFTA eller omförhandla det.

Hur har det gått?

Inte uppfyllt

Trump har hotat med att dra sig ur NAFTA, ett frihandelsavtal mellan USA, Mexico och Kanada, flera gånger. Något sådant har dock ännu inte ägt rum, även om det finns planer på att inleda nya förhandlingar från USA:s sida.

Källa

8. Att dra sig ur handelsavtalet TPP.

Hur har det gått?

Uppfyllt

En sådan presidentorder skrev Trump under den 23 januari.

Källa

9. Att stämpla Kina som en valutamanipulatör.

Hur har det gått?

Trump har ändrat sig i frågan

Trump har ändrat sig i frågan, och säger nu uttryckligen att Kina inte manipulerar värdet av sin valuta.

Källa

10. Att låta handelsministern identifiera alla saker andra länder gör som påverkar amerikanska arbetare orättvist och använda alla möjliga medel för att förhindra dessa.

Hur har det gått?

Inte uppfyllt

Trump har inte undertecknat några sådana direktiv.

11. Att lyfta restriktionerna för produktionen av olja, ”ren kol”, naturgas och oljeskiffer.

Hur har det gått?

Delvis uppfyllt

Presidentordrar kan inte direkt dra tillbaka regleringar, bara ”skriva över” dem. Trump signerade dock den 28 mars en presidentorder som ber den amerikanska myndigheten EPA att se över sina regleringar. Trump drar i och med presidentordern tillbaka flera av Obamas tidigare ordrar som rör begränsningar i fossilbränslen.

Källa

Källa

Källa

13. Dra tillbaka FN-pengar som USA betalar för program mot global uppvärmning och istället använda dessa för amerikanska infrastrukturprojekt.

Hur har det gått?

Inte uppfyllt

Diskussionerna är i full gång, och det är ännu osäkert om USA till exempel kommer att dra sig ur Parisavtalet eller inte. Trumps budgetproposition innehåller dock indragna pengar till FN:s klimatprogram. Den måste dock röstas igenom i kongressen och kan komma att genomgå stora förändringar.

Källa

Källa

14. Dra tillbaka alla presidentordrar Obama lagt som är ”okonstitutionella”.

Hur har det gått?

Delvis uppfyllt

Mer specifikt rör det sig om två program som hindrar vissa grupper av invandrare från att deporteras. Dessa finns dock fortfarande. Vissa andra av Obamas direktiv som förhindrade i deporationer för vissa grupper är dock upprivna i och med en presidentorder Trump skrev under den 25 januari.

Källa

Källa

15. Välja en ny domare till högsta domstolen.

Hur har det gått?

Uppfyllt

Neil Gorusch, som Trump nominerade, röstades in den 7 april och tog plats dagen efter.

16. Dra tillbaka alla pengar till så kallade ”Sanctuary cities”, som skyddar papperslösa.

Hur har det gått?

Blockerat av domstol

Så kallade sanctuary cities är städer som inte följer order från federala myndigheter om deportationer. Efter att Trump skrivit under en presidentorder den 25 januari med det syftet kom hans försök under onsdagen att bromsas av att en domare menade att en sådan regel går mot grundlagen då det skulle ge presidenten för makt över federala pengar hen inte ska ha. Trump lovar dock att kämpa tillbaka.

Källa

17. Utvisa 2 miljoner kriminella papperslösa.

Hur har det gått?

Delvis uppfyllt

Papperslösa som begick vissa brott utvisades redan innan Trump tillträdde. Trump har dock skrivit under en presidentorder som gör att fler brott kan leda till deportering. 2 miljoner har dock ännu inte deporterats som ett resultat av den ordern, om det ens kommer att leda till det.

Källa

18. Stoppa invandring från terrordrabbade länder.

Hur har det gått?

Uppfyllt, med problem

Det är här lite oklart vad Trump exakt menar. Men Trumps inreseförbud har hunnit läggas fram, dras tillbaka och sedan läggas fram i reviserad form. I grunden innebär Trumps presidentorder på området att personer från sex länder förbjuds resa in i USA samtidigt som flyktingmottagandet minskar.

Källa

Se till att följande lagar röstas igenom:

”Middle class tax relief and simplification act” – som sänker skatterna i USA.

Hur har det gått?

På gång

Både Trump och republikanerna i kongressen har redan i princip färdiga förslag. Dessa har dock inte röstats igenom.

Källa

Källa

Källa

”End the offshoring act” – Som inför tullar för att förhindra företag från att outsourca.

Hur har det gått?

Inte genomfört

Trump har inte infört några importtullar.

”American energy and infrastructure act” – En stor infrastruktursatsning.

Hur har det gått?

På gång

Trump planerar att lansera en sådan plan senare under 2017.

Källa

”School choice and education opportunity act” – Tar bort nationella läroplaner och ökar möjligheterna för föräldrar att välja skolor åt sina barn.

Hur har det gått?

Inte genomfört

En sådan plan har ännu inte lanserats.

”Repeal and replace Obamacara act” – Tar bort Obamacare och ersätter det med ett nytt system som inte tvingar individer att köpa sjukvårdsförsäkring.

Hur har det gått?

Inte genomfört

Planen, American Health Care Act of 2017, drogs tillbaka den 24 mars efter att det visat sig att det inte fanns tillräckligt många republikaner i representanthuset som ville rösta för förslaget. Ett något förändrat förslag fick under onsdagen stöd av flera republikaner som tidigare motsatt sig förslaget. Det har dock ännu inte röstats igenom.

Källa

Källa

”Affordable childcare and eldercare act” – Gör att individer kan dra av på skatten om de betalar för barn- och äldrevård.

Hur har det gått?

Inte genomfört

En sådan plan har ännu inte lanserats.

”End illegal immigration act” – Innebär bland annat att bygga en mur mot Mexico som Mexico betalar för, femåriga fängelsestraff för de som tar sig in i USA igen efter att ha deporterats.

Hur har det gått?

Delvis uppfyllt

Planeringen av muren är redan påbörjad och flera av löften är inkluderade i den presidentorder Trump signerade den 25 januari. Detta har dock inte skett via lagstiftning.

Källa

”Restore community safety act” – Ökar resurserna till lokala och federala polismyndigheter .

Hur har det gått?

Inte uppfyllt

Trump har inte fått igenom sin budget. Dock skrev Trump den 9 februari under en presidentorder som gav polisen mer auktoriteter. Detta har dock inte skett via lagstiftning.

Källa

”Restoring national security act” – Innebär mer pengar till militärveteraner och militären, och en ny screeningprocess som ser till att personel som släpps in i USA ”stödjer vårt folk och våra värderingar”.

Hur har det gått?

Delvis uppfyllt

Trump har inte fått igenom sin budget. Dock har hårdare screeningprocesser implementerats.

Källa

”Clean up corruption in Washington act” – innebär nya reformer för att motverka korruption i Washington.

Hur har det gått?

Delvis uppfyllt

Ett sådant lagförslag har inte introducerats. Dock har Trump infört hårdare krav på lobbyister.

Summa: Hållna löften de första 100 dagarna

Totalt antal löften: 28

Hållda löften: 7

Brutna löften: 11

Delvis uppfyllda löften: 9

Procent uppfyllda löften: 25 procent

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset