Universitet och företag gör gemensam sak

INVIGNING.  Nästan all el produceras genom att varm ånga eller gas leds genom en turbin som omvandlar värmeenergin till elektrisk energi. Nu ska Sveriges position på området stärkas med ett brett program med företag och universitet.
I dag invigs det nationella forskningsprogrammet Turbokraft.
– Programmet ska förstärka svensk industris position på den globala marknaden och säkra svensk kunskap och kompetens, säger Farnosh Dalili, handläggare för Turbokraft på Energimyndigheten.
– Vi kommer att bygga kompetens och nätverk med universiteten där vi kan hitta kunnande som vi behöver för framtida produkter. Vi hoppas ju att vi kommer att tjäna pengar på det också, säger Anders Sjunnesson, Turbokraft-ansvarig på Volvo Aero.

I och med att ång- och gasturbiner finns med i 90 procent av all elproduktion i världen leder även små förbättringar stort genomslag i form av minskade utsläpp av koldioxid, kväveoxider, svaveloxider och partiklar.
Forskningen i projektet ska leda till renare el.
– Vi ska hjälpa till med energiomställningen i landet. Det är viktigt för att inte företagen ska tappa kompetensen i samband med pensionsavgångar, säger Torsten Fransson, som är professor i Energiteknik på KTH i Stockholm.

•• Hur kommer Turbokraft att märkas för studenterna?
– Vi kommer att kunna erbjuda fler kompetenta forskare och fler intressanta examensarbeten på skolorna. Vi kommer också att få bättre kontakter med industrierna. En del av forskningsresultaten kommer att föras in i kurserna och det kommer också att finnas möjlighet för fler doktorsarbeten, säger Torsten Fransson.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset