Under rubriken Beijing+20 pågår just nu en FN-konferens i New York, tänkt att utvärdera vad som hänt med kvinnors rättigheter runt om i världen de senaste 20 åren. Frågan är då hur Sverige utvecklats på området – och hur jämställda vi är i dag jämfört med 1995.

Fjärde och senaste kvinnovärldskonferensen ägde rum 1995, i Kinas huvudstad Peking. Då enades länderna om den så kallade Pekingdeklarationen och handlingsplanen. Tjugo år senare samlas nu FN:s medlemsstater och hela världens kvinnorörelse, mellan den 9 och 20 mars, för att utvärdera hur det står till med kvinnors rättigheter runt om i världen. 

Det kan därför vara värt att ta en titt i vår egen backspegel och se hur den svenska jämställdhetsutvecklingen sett ut. Vad har egentligen hänt på tjugo år?

Föräldrapenning och "pappamånader"

– All statistik går inte att jämföra tjugo år bakåt, men tittar vi på en väldigt viktig jämställdhetsfråga, uttagen av föräldrapenningdagar, så är det fortfarande kvinnor som tar ut majoriteten av dagarna, säger Lena Bernhartz, som arbetar med jämställdhetsstatistik på SCB, Statistiska centralbyrån, till Metro och redogör för siffrorna:

– Kvinnorna tar ut 75 procent av dagarna och männen tar ut 25 procent.

Det går att jämföra med 1995 då kvinnor tog ut 90 procent av dagarna.

► Grattis i förskott, kvinnor – 2205 kan Sverige vara jämställt

– Och det som har gjort att det ökade är framförallt de två pappamånaderna, förklarar hon.

Vabbandet är något som tydligt blivit mer jämställt. 1995 tog kvinnorna ut 68 procent av vab-dagarna, jämfört med dagens 63 procent.

Oförändrat lönegap

Löneskillnaderna mellan män och kvinnor minskade kontinuerligt under 60- och 70-talet, för att avstanna i början av 90-talet förbli ett närmast oförändrat lönegap. Gapet mellan män och kvinnors arbetstid är även något som tycks bestå.

– När det gäller inkomster är det årsinkomster man pratar om, och där har kvinnorna i genomsnitt 80 procent av männens inkomster. Och när man tittar på lönerna har det i stort sätt inte hänt någonting på de här tjugo åren, säger Bernhartz.

► Killar som är negativa till jämställdhet löper större risk att bli våldsamma

Kvinnor har i dag 87 procent av männens lön och man bara tittar rakt av och slår ut genomsnittslönen för kvinnor och för män. 1995 var siffran 84 procent.

Långt kvar till ekonomisk jämställdhet

Sveriges kvinnor har samtidigt 66 procent av mäns pensioner.

– Så pensionerna är riktigt dåliga. Tittar man ut i EU så arbetar inte kvinnor lika mycket som kvinnor i Sverige.

Många EU-länder beräknas fortfarande ha långt kvar till ekonomisk jämställdhet, något som beror på att kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män.

Enligt statistik har vi alltså blivit mer jämställda, även om det ser ut att ta lång tid innan vi är i mål om vi fortsätter i den takt vi hållit de senaste tjugo åren.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset