I går inträffade en singelolycka vid korsningen Kanalvägen-Hästholmsvägen i Henriksdal. 80 procent av cykelolyckorna är singelolyckor. Orsaken till just den här olyckan tros vara ett tekniskt fel på cykeln.
I går inträffade en singelolycka vid korsningen Kanalvägen-Hästholmsvägen i Henriksdal. 80 procent av cykelolyckorna är singelolyckor. Orsaken till just den här olyckan tros vara ett tekniskt fel på cykeln.

Hälften av alla singelolyckor bland cyklister som skadas i trafiken hade kunnat undvikas om kommunen skött väghållningen bättre. – Det här är något vi har förstått och uppmärksammat, säger Johanna Salén, cykelsamordnare i Stockholms stad.

Hittills i år har omkring  850 cykelolyckor anmälts  i Stockholms län. Av dessa inträffade nästan hälften i Stockholms stad. Men många av dem hade kommunerna själva kunnat förhindra. Enligt cykelforskaren Anna Niska på Statens väg- och transportinstitut är 80 procent av alla fall där cyklister skadas i trafiken singelolyckor, och av dessa orsakas mer än hälften av bristande vägunderhåll av kommunen.

– I hälften av fallen handlar det om omkullkörningar på grus som ligger kvar på cykelbanan eller att man kört in i höga kantstenar, stolpar och utplacerade betongsuggor. Allt sådant som man som väghållare kan vara med att påverka eller försöka titta på, säger Anna Niska, som bland annat granskat polisens och sjukhusens olycksbeskrivningar.

– Jag tycker det har varit väldigt mycket fokus på  cykelhjälm och cyklisters beteende och att det är ett så stort problem. Och visst är det ett problem, men det är inte det som orsakar de flesta olyckorna, säger hon.
Enligt Johanna Salén, cykelsamordnare i Stockholms stad, är kommunen medveten om situationen.

Riktlinjer för hur den ska lösas dras just nu upp  i samband med den pågående cykelsatsningen i staden.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset