I valtider vill partierna visa upp sina åsikter och framgånger med hjälp av statistik. Men ibland visar statistiken inte hela sanningen. Här är tre exempel.

1. Socialdemokraterna om statens finanser

I våras delade Socialdemokraterna den här bilden på sin Facebook-sida. Bilden som ges är att Moderaterna är dåliga för de statliga finanserna och att Socialdemokraterna är bättre.

Men om man tittar närmare på diagrammet går det att se att den börjar först 2007. Om vi vidgar tidsperspektivet går det att se att även Socialdemokratiska regeringar har visat upp minusresultat.

Så här ser diagrammet om man tittar lite längre bak i tiden.

Statistiken på Socialdemokraternas Facebook är alltså helt korrekt, men den ser kanske mer imponerande ut än vad den egentligen är.

2. Sverigedemokraterna om dödligt våld

I april delade Sverigedemokraterna en bild på sin Facebook som ska visa hur det dödliga våldet ökar. Av kurvan att döma ser det ut som att det ökar rejält.

Men det saknas en y-axel. Det går alltså inte att se vilka siffror kurvan representerar.

Om vi tittar på siffrorna från Brottsförebyggande rådet, Brå, går det att se att det dödliga våldet faktiskt har ökat de senaste åren. Men ökningen kommer efter en minskning 2007-2012. Situationen i dag har alltså sett liknande ut tidigare år – något som inte framkommer i bilden på SD:s Facebook.

Brås statistik visar att det dödliga våldet visserligen har ökat de senaste åren, men också att situationen har sett liknande ut tidigare år.

Moderaterna om försvaret

I april delade Moderaterna ett diagram som visar hur deras försvarsanslag står sig gentemot regeringens förslag för de kommande åren. De har kombinerat ett stapel- och ett linjediagram för att dels visa hur anslagen ser ut i absoluta summor, dels hur de ser ut som andel av BNP.

Av linjediagrammet att döma är det lätt att tro att Moderaterna vill lägga mer än dubbelt så mycket som den sittande regeringen i förhållande till BNP. Men om man tittar närmare på y-axeln går det att se att den börjar på 0,90 procent.

År 2021 vill Moderaterna att försvarsanslagen ska vara knappt 1,2 procent av BNP, medan den sittande regeringen vill att den ska vara drygt 1,0 procent av BNP.

 

Moderaterna vill alltså lägga 20 procent mer på försvaret än regeringen i förhållande till BNP – inte mer än dubbelt så mycket som man skulle kunna tro om man endast tittar på linjerna i diagrammet.

 

Så kan du undersöka statistik och diagram i flödet

Tre exempel senare kan vi konstatera att det är viktigt att vara uppmärksam på hur statistik paketeras. Här är tre tips:

1. Undersök x- och y-axeln

De kan kapas så att statistiken ser mer extrem ut än vad den egentligen är.

Om x-axeln representerar tid kan den kapas för att framhålla en tidsperiod som går i linje med agendan man vill föra fram. Om y-axeln representerar ett antal av något kan den kapas så att en ökning eller minskning ser mer dramatisk ut.

2. Håll koll på vad procenten representerar

Om statistiken visas i procent – undersök vad procenten är en andel av. En ökning med 100 procent inte behöver vara större än att 1 blir 2.

3. Kom ihåg skillnaden mellan korrelation och kausalitet

Bara för att två saker har ändrats i samma takt behöver inte det betyda att det finns något orsakssamband. På vintern ökar både husbränder och trafikolyckor – men ingen skulle säga att husbränder orsakar trafikolyckor.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset
Mer om källkritik