Idag uppmärksammar FN den internationella flickdagen. Tjejer är ofta dubbelt utsatta när det gäller kroppsliga rättigheter – både som unga och som kvinnor. RFSU:s Pelle Ullholm pekar 5 hot mot unga tjejer i världen.

 

1. Flickor tvingas gifta sig
40 000 tjejer ingår ett barnäktenskap varje dag i världen. Barnäktenskap kan leda till tidiga och oönskade frivilliga graviditeter. Enligt Plan international föder cirka 16 miljoner tonåringar barn varje år. Två miljoner av dem är under 15 år.

LÄS MER: Risken att spricka när du föder barn har minskat

2. Tonårsmammor riskerar livet
På många platser i världen tar värdekonservativa krafter sig rätten att styra över unga kvinnors barnafödande. Om du blir oönskat gravid, inom eller utanför ett äktenskap, kanske du måste sluta skolan, och dina möjligheter att försörja dig begränsas. Alltför många unga kvinnor riskerar fortfarande livet, när de inte själva fått bestämma över sina egna kroppar och liv.

3. Kunskapen som värdekonservativa vill dölja
Kunskap är makt. Värdekonservativa krafter runt om i världen vill begränsa ungas tillgång till kunskap om sexualitet, jämställdhet, hbtq, reproduktion och preventivmedel. När unga får bred, inkluderade och ungdomsvänlig sexualundervisning i skolan, får de också möjlighet att fatta välinformerade beslut om sina egna liv. Att vara sexpositiv betyder att ge unga egna val.

4. Den farliga mensen
År 2017 betraktas mens fortfarande som någonting hemligt, eller till och med skamligt. Stigmat hindrar miljontals flickor i världen att gå till skolan. Oron att ”avslöjas” leder till att många stannar hemma och kommer efter i skolarbetet. Många flickor hoppar till och med skolan när de har fått sin första menstruation.  En så enkel sak som tillgång till bindor kan göra stor skillnad!

5. … men det finns hopp – könsstympning har nästan inget stöd
Enligt FN har minst 130 miljoner flickor och kvinnor runt om i världen könsstympats. Men när människor rör sig över jorden, förändras också attityder. Enligt en ny studie från enheten för internationell mödra- och barnhälsovård vid Uppsala universitet är motståndet mot den här sedvänjan stark bland invandrare från Somalia, ett land där könsstympning fortfarande är vanligt. Få nyanlända somaliska invandrare är för kvinnlig könsstympning, och efter några år i Sverige försvinner stödet för ingreppet nästan helt. Även om attityder inte alltid förändrar beteende direkt, är det första steget för att göra skillnad.
Tips! Hitta ditt sätt att stötta flickor. Det är en viktig nyckel för fria liv.

LÄS MER: Ungdomar vill ha bredare sexualupplysning i skolan

/FAKTA/ Den internationella flickdagen

I dag, den 11 oktober, är det Internationella flickdagen. Det är en dag, instiftad av FN:s generalförsamling i december 2011, för att uppmärksamma flickors särskilt utsatta situation.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset