Det finns många olika metoder för att sätta i gång den kreativa processen.
Det finns många olika metoder för att sätta i gång den kreativa processen.

En riktigt bra affärsidé är den som blir av  Här får du tips på hur du sätter i gång kreativitetsprocessen

Det finns inget facit på vad en riktigt bra idé egentligen är. Däremot finns det metoder som kan sätta i gång den kreativa processen hos en enskild individ eller en hel grupp. Brainstorming, som kom till redan på 1950-talet, är kanske den mest kända metoden för att utveckla nya idéer.
– Men utvecklingen har gått framåt även här och det finns i dag hundratals metoder som man kan använda sig av om man vill jobba med idégenerering, säger Jonas Michanek, vd på företaget Idelaboratoriet som hjälper företag och organisationer att utveckla nya idéer.

För att ta fram lösningar på problem eller skapa nya affärsidéer bör man skjuta brett, menar Jonas Michanek.
– Fastna inte i en metod utan testa flera idégenereringsmetoder, till exempel rollspel, associationer – både vilda, slumpmässiga och styrda eller framtidsscenarier.

Vi svenskar är generellt väldigt duktiga på kreativitet, att utveckla nya idéer och innovationer – mycket också tack vare att vi har en tradition där företag och myndigheter satsar mycket på forskning och utveckling.

Men enligt  Richard Florida, professor i socioekonomisk teori och grundare av konsultfirman Creative Class Group,  finns det ytterligare orsaker som gör att Sverige ligger långt fram inom området för nya idéer och innovation.
– Han menar att vår jämlika syn på andra kulturer, kvinnor och olika sexuella läggningar gör att vi inte är så trångsynta utan tvärtom öppna och toleranta för alla möjliga förslag på infallsvinklar, säger Jonas Michanek.

Olika metoder

1. Målgrupper. Specificera några typiska och oväntade kundprofiler och sätt dig sedan in i deras situation och lös problemen. Exempel: Mobilföretaget har tonåringar som skickar mängder med sms – vilka lösningar kan du ta fram för att fylla kundgruppens behov?

2. Trizmetoden. Används specifikt för tillverkningsindustrin och innovationer som rör hårda produkter. Ofta används Triz i sammanhang vid idégenerering där man använder kemiska och fysikaliska principer. Metoden finns att söka upp på nätet för närmare beskrivning.

3. Kombinationsteknik. Titta på vilka beståndsdelar det finns i en process. Gör frågeställningar på alla beståndsdelar som finns, bryt ner dem så mycket det bara går och se vilka fördelar och nackdelar varje beståndsdel har. Hitta sedan nya lösningar på det som kan förbättras.

4. Associationer. Välj ett antal ord som ligger utanför frågeställningen – gärna ord som har många konnotationer, som Coca-Cola, kärlek eller Michael Jackson. Utgå från orden och jobba med hur världens bästa produkt, system eller tjänst ser ut i förhållande till dessa ord.

5. Trendmetoden. På nätet kan man ladda ner trendträd (sök på trendblend) om trender i framtiden. Utgå från trenderna och hur dessa kommer att påverka beteenden, produkter, tjänster med mera.

Fotnot: läs mer om idégenerering i böckerna ”Ideagent 2.0” och ”Sticky Wisdom”.

Kommentera denna artikel

Vad tycker du? Här har du möjlighet att kommentera denna artikel. Vi på Metro vill ha en öppen dialog där de som deltar respekterar varandras åsikter. Alltså förväntar vi oss att du håller en schysst ton. Du kan framföra dina åsikter på ett civiliserat sätt även om du inte håller med om andras. Vi tror på dig!

Här kan du läsa hela vår kommentarspolicy.

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset