Kerstin Öhrling, Malin Albing, Åsa Engström, Elisabet Kassfeldt, Ulrika Bergmark och Karolina Berggren är några av kvinnorna som är involverade i Forskarskolan för kvinnor i Luleå. 
Kerstin Öhrling, Malin Albing, Åsa Engström, Elisabet Kassfeldt, Ulrika Bergmark och Karolina Berggren är några av kvinnorna som är involverade i Forskarskolan för kvinnor i Luleå. 

KARRIÄR. Få kvinnor gör akademisk karriär. Därför satsas nu 500 miljoner kronor på att ge ett hundratal disputerade kvinnor möjlighet att arbeta i en ledande forskningsmiljö utomlands. Kvinnorna ska sedan lättare kunna gå vidare i karriären som docenter eller professorer.
Satsningen har föranletts av att många forskare på svenska universitet och högskolor kommer att gå i pension de närmaste åren. Samtidigt är karriärmöjligheterna för unga forskare få, speciellt för kvinnor, och insatser behövs för att fylla luckorna efter avgångarna.
Den första omgången av ansökningar ska vara inlämnade till Vinnova före den 4 juni 2007, därefter blir det två ansökningstillfällen per år fram till 2014.

Satsningen välkomnas

På Forskarskolan för kvinnor vid Luleå tekniska universitet välkomnas Vinnovas besked om att satsa på kvinnors karriär.
– Det är bra att Vinnova vågar sticka ut hakan på det här sättet, säger Elisabet Kassfeldt, docent i maskinelement och föreståndare för forskarskolan.
Forskarskolan bildades 2005 för att stimulera fler kvinnor att påbörja forskarstudier.
– Vinnovas pengar kommer säkert att vara en morot för att fortsätta i karriären, även om det är andra saker som avgör också, säger Kassfeldt.    

Nästa artikel inom Metro Music:
Zara Larsson kan få musikexportpriset